Skrivinspiratören

Mål: En metodbok om hur man kan arbeta med skrivande på bibliotek tillsammans med ungdomar.
Målgrupp
: biblioteksmedarbetare.
Tid
: september 2012 – februari 2013.
Finansiering
: Statens kulturråd och Regionbibliotek Stockholm.

Kontaktperson: Pia Borrman, e-post pia.borrman@stockholm.se


Många bibliotek ordnar skrivarläger på somrarna där barn och unga får träffa, lära och inspireras av en författare. På de flesta bibliotek arbetar man inte med skrivande under resten av året. Det fanns en efterfrågan från ungdomsbibliotekarier i länet om en kurs för att lära sig om hur man kan arbeta med skrivande på bibliotek. Kursen Ordet som verktyg genomfördes under hösten 2011 – vintern 2012 i Regionbibliotek Stockholms regi med Malin Isaksson som kursledare. Där fick de femton kursdeltagarna arbeta fram egna skrivövningar som de kunde testa på sina bibliotek. Tanken på att sprida detta till fler landade i en metodbok.
Böcker om att skriva finns redan men inte om hur man arbetar med skrivande på bibliotek, hur man gör övningarna till sina egna och, som Malin Isaksson säger, ständigt har ett verktygsbälte runt höften redo med olika övningar, för olika situationer och för olika ungdomar.

Ordethand

Illustration Britta Franklin