Kreativt skrivande på bibliotek 2A

Digitala träffar om kreativt skrivande på bibliotek Kursen är fulltecknad Vid två tillfällen träffas vi för att göra skrivövningar tillsammans, dela erfarenheter och idéer och samtala om skrivpedagogiska tips och trix. Vi kommer att prata […]

Kreativt skrivande på bibliotek 1B

Digitala träffar om kreativt skrivande på bibliotek Kursen är fulltecknad Vid två tillfällen träffas vi för att göra skrivövningar tillsammans, dela erfarenheter och idéer och samtala om skrivpedagogiska tips och trix. Vi kommer att prata […]

Kreativt skrivande på bibliotek 1A

Digitala träffar om kreativt skrivande på bibliotek Kursen är fulltecknad Vid två tillfällen träffas vi för att göra skrivövningar tillsammans, dela erfarenheter och idéer och samtala om skrivpedagogiska tips och trix. Vi kommer att prata […]

Träffar om kreativt skrivande på bibliotek FORTSÄTTNING

Vid två tillfällen träffas vi för att göra skrivövningar tillsammans, dela erfarenheter och idéer och samtala om skrivpedagogiska tips och trix. Vi kommer att fokusera på textrespons. Detta är en fortsättning på de träffar om […]

Träffar om kreativt skrivande på bibliotek. FORTSÄTTNING

Vid två tillfällen träffas vi för att göra skrivövningar tillsammans, dela erfarenheter och idéer och samtala om skrivpedagogiska tips och trix. Vi kommer att fokusera på textrespons. Detta är en fortsättning på de träffar om […]

Träff 2, Kreativt skrivande på bibliotek

Träffar om kreativt skrivande på bibliotek. Vid två tillfällen träffas vi för att göra skrivövningar tillsammans, dela erfarenheter och idéer och samtala om skrivpedagogiska tips och trix. Vi kommer att prata om kopplingar mellan skrivande […]

Kreativt skrivande på bibliotek

Träffar om kreativt skrivande på bibliotek. Vid två tillfällen träffas vi för att göra skrivövningar tillsammans, dela erfarenheter och idéer och samtala om skrivpedagogiska tips och trix. Vi kommer att prata om kopplingar mellan skrivande […]

Måste man vara författare för att hålla på med skrivande på bibliotek?

Nej det måste man förstås inte! Här kommer Skrivboken, the one and only, med massor av inspiration, tips och handfasta råd om hur man kan arbeta med skrivande och ungdomar på bibliotek. I boken beskriver […]

Ordet som verktyg – att arbeta med ungdomar och skrivande

På flera bibliotek anordnas skrivarläger i olika omfattning. Men hur går man vidare efter lägret när man inte längre har tillgång till författaren som höll i skrivövningarna? Jag kan väl inte hålla i en skrivarverkstad? […]

Tillsammans för läsfrämjande

Varför ska vi arbeta läsfrämjande? För vilka gör vi det? Och hur gör vi det bäst? Det är några av de frågor som ställdes – och fick svar – under Regionbibliotek Stockholms läsfrämjandeinternat Vi bygger […]

Full aktivitet på länets folkbibliotek i sommar

Många av länets bibliotek erbjuder aktiviteter för sommarlovslediga barn och unga. Regionbibliotek Stockholm har satt ihop en lista med tips på bibliotekens sommaraktiviteter att inspireras av. Har du ett tips du vill dela med dig […]

Digitalt möte med Skrivnätverket: Folkets hörna på bibliotek

Möte med Regionbibliotek Stockholms nätverk för skrivande på bibliotek. Detta möte ägnas åt pilotprojektet Folkets hörna på bibliotek. Alla som är intresserade är välkomna att delta. Folkets hörna på bibliotek är ett samarbete mellan Regionbibliotek Stockholm, Norrtälje, […]

Möte med Skrivnätverket

Möte med Regionbibliotek Stockholms nätverk för skrivande på bibliotek. Plats: Digitalt Tid: 10-12 Om du är intresserad av nätverket och/eller vill vara med på mötet kontakta sofie.samuelsson@regionstockholm.se   Mötes tema: Hur kan biblioteket stärkas att […]

Ungas röster i centrum

Kan vi se på läsande och skrivande som en kollektiv och social aktivitet? Ja, tyckte många av de medverkande på Ungas läsande och skrivande på bibliotek, en heldagskonferens anordnad av Regionbibliotek Stockholm.

Läs vårt nyhetsbrev för december 2022

December 2022 Biblioteksåret 2022 var året då regeringen presenterade sin strategi för ett starkt biblioteksväsende. Strategin beskriver de utmaningar biblioteksverksamheten står inför och visar på de utvecklingsbehov som finns samt anger tre fokusområden som bedöms […]

Nyhetsbrev november 2022

Läsfrämjande, krisberedskap och kreativt skrivande är några av de ämnen som våra olika arrangemang tar upp under årets sista veckor. Här i vårt senaste nyhetsbrev finns de olika arrangemangen presenterade liksom en länk till vårt kalendarium. Inför 2023 vet vi redan nu att det vi kommer arrangera en ung-konferens i mars, att bokbåten fyller 70 år och självklart fortsätter arbetet med vår läs- och skrivsatsning.

Möte med Skrivnätverket

Möte med Regionbibliotek Stockholms nätverk för skrivande på bibliotek. Plats: Regionbibliotekets kontor, Fatburen, Medborgarplatsen. Tid: 9-12 Om du är intresserad av nätverket och/eller vill vara med på mötet kontakta sofie.samuelsson@regionstockholm.se

Möte med Skrivnätverket

Digitalt möte med Regionbibliotek Stockholms nätverk för skrivande på bibliotek. Tid: 10-12 Om du är intresserad av nätverket och/eller vill vara med på mötet kontakta sofie.samuelsson@regionstockholm.se

Stärk din roll som läsfrämjare, digitala träffar: Träff 4 av 4.

Vi träffas vid fyra tillfällen för att genom skrivövningar utforska och reflektera kring läsfrämjaruppdraget i ett bibliotekssammanhang. Utgångspunkten är att skrivandet och samtal om det vi skriver är professionsutvecklande. Målet är stärkt roll som bibliotekarie […]

Stärkt läs- och skrivfrämjande

Regionbibliotek Stockholm stärker sitt arbete med läs- och skrivfrämjande och har gjort en handlingsplan för perioden 2021 till 2023. Nedan finns några av planens huvuddrag. Om du har några frågor kring Regionbibliotek Stockholms arbete med […]

Strategiskt arbete med läs- och litteraturfrämjande för barn, träff 4 FULLTECKNAD

Regionbibliotek Stockholm bjuder in till en satsning där ni som bibliotek har en möjlighet att fördjupa ert arbete i långsiktigt och strategiskt arbete med läsfrämjande för barn i mellanåldern. Vi vänder oss till biblioteksmedarbetare som arbetar med […]

Strategiskt arbete med läs- och litteraturfrämjande för barn, träff 3 FULLTECKNAD

Regionbibliotek Stockholm bjuder in till en satsning där ni som bibliotek har en möjlighet att fördjupa ert arbete i långsiktigt och strategiskt arbete med läsfrämjande för barn i mellanåldern. Vi vänder oss till biblioteksmedarbetare som arbetar med […]

Strategiskt arbete med läs- och litteraturfrämjande för barn, träff 2 FULLTECKNAD

Regionbibliotek Stockholm bjuder in till en satsning där ni som bibliotek har en möjlighet att fördjupa ert arbete i långsiktigt och strategiskt arbete med läsfrämjande för barn i mellanåldern. Vi vänder oss till biblioteksmedarbetare som arbetar […]

Stärkta läs- och litteraturfrämjare i länet

I sitt arbete med att stärka läs- och skrivfrämjande har Regionbibliotek Stockholm arrangerat fyra heldagsträffar för en grupp bibliotekarier från olika kommuner i Stockholms län. Första träffen var i september 2021 och sista i slutet […]

Fanfiction som läs- och skrivfrämjande metod på bibliotek

Under februari gästade Gemma Ingargiola, ungdomsbibliotekarie på biblioteken i Järfälla, en av regionbibliotekets träffar och berättade om fanfiction med fokus på hur bibliotek kan använda det i sitt läs- och skrivfrämjande arbete. Du som missade […]