Träff om tillgänglighet och social uppsökande biblioteksverksamhet

PROGRAM 9.00-9.30      Visning av hyllsystemet KLARTEXT Bibliotek Botkyrka har utvecklat ett nytt hyllsystem som gör det enklare att hitta rätt för besökaren. Det nya systemet för hylluppställning bygger på klartext och grundar sig i en […]

Vi syns och vi finns – om konferensen nationella minoriteter och bibliotek

Fundera över vilka språknormer som finns i ert bibliotek. Och se över er skyltning i biblioteket med syftet att skapa ett bibliotek som inkluderar fler, uppmanade Rita Paqvalén, verksamhetsledare vid Kultur för alla i Finland […]

Digitala verktyg i biblioteket – presentationer och länkar

I maj ordnade vi en halvdag om att använda digitala verktyg inom bibliotekens verksamhet. Träffen bestod av två inspirerande föreläsningar, varvat med samtal mellan kollegor från bibliotek i länet. Syftet med dagen var att bidra […]

Utmaning storstad

Utmaning storstad Läsning och tillgängliga medier inom LSS- och äldreomsorg Syfte –  Att öka kunskapen och kännedomen om tillgängliga medier inklusive taltidningar hos bibliotek och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg i storstadsregionen Stockholm. –  Att […]

Drömmen? Att nå alla i Norrtälje!

I år fyller bokbussen i Norrtälje femtio år. Den nuvarande bussen som kallas för Sigge har rullat sedan 2008. Varje månad stannar bokbussen på över 100 olika hållplatser i Norrtälje som är en vidsträckt kommun. […]

Digitalt för och med barn och unga – på besök i Malmö och Göteborg

Vad händer på barn- och ungdomsavdelningarna i Malmö och Göteborg? Hur jobbar personalen där med digitalt skapande, sociala medier, spel och det vidgade textbegreppet? Med siktet inställt på den digitala verksamheten i Kanini (Malmö), Balagan […]

Om delaktighetsprocesser med små barn

– erfarenheter från Kanini på Malmö stadsbibliotek Hur kan bibliotek arbeta med delaktighetsprocesser tillsammans med små barn? På Malmö stadsbibliotek har de stor erfarenhet av att arbeta med lite äldre barns delaktighet. I samband med […]

Att nå bibliotekens prioriterade målgrupper, interkultur och språk & talboken kommer….

var några teman på gårdagens arbetsmöte om tillgänglighet, uppsökande verksamhet och några av bibliotekens prioriterade målgrupper. Att låta medarbetare som jobbar med liknande uppgifter och uppdrag träffas och dela med sig av erfarenheter och goda exempel […]

Att nå bibliotekens prioriterade målgrupper, interkultur och språk & talboken kommer….

var några teman på gårdagens arbetsmöte om tillgänglighet, uppsökande verksamhet och några av bibliotekens prioriterade målgrupper. Att låta medarbetare som jobbar med liknande uppgifter och uppdrag träffas och dela med sig av erfarenheter och goda exempel […]

Projekt digital service

Med Projekt digital service vill Regionbibliotek Stockholm undersöka om och hur biblioteken genom samarbeten med andra kommunala aktörer kan ge invånarna bättre hjälp med digital service/e-service och samhällstjänster. Folkbibliotek besöks dagligen av människor som saknar […]

Samtal om digital service på bibliotek

Listan över vilka frågor som kommer till folkbiblioteken idag kan göras lång. Vad hjälper biblioteken till med och vilka behov möter de? Och varför får biblioteken så många olika frågor idag? Tillgången till medborgarkontor ser väldigt olika […]

Bokbåtens dagbok 26 april 2017

Bokbåtens tredje dag brukar det vara ”vaktavlösning”. Men det är lite senare, först ska tre öar besökas och det ska pratas litteratur och lånas ut böcker, återlämnas böcker, sättas upp böcker, gallras om det kommer […]

Uppsökande verksamhet på Uppsala stadsbibliotek

Bibliotek Uppsala har en gedigen social och uppsökande verksamhet. Genom projektet Kommer boken? som vi bedriver på Regionbibliotek Stockholm ville vi höra mer om deras verksamhet. I höstas gjorde vi ett första besök för att […]

Tematräff om temalådor, minneslådor och nostalgiväskor

Välkommen på en tematräff om temalådor, minneslådor och nostalgiväskor. Temalådor är en verksamhet som en del bibliotek har till utlån för bland annat äldreomsorg, förskolor och dagliga verksamheter. Den 25 januari anordnar vi en träff för […]

Prosit! – Må det gagna

Mål: Att biblioteken blir bättre i att lokalt förankra den uppsökande verksamheten och att man tillsammans med omsorg och äldreomsorg finner nya samarbetsformer och arbets­metoderMålgrupp: Primär målgrupp för projektet är biblioteksanställda och bibliotekschefer men också […]

Länsnytt – arkiv

Här hittar du samtliga Länsnytt i PDF-format. 2018 Länsnytt 2 2018 Drömmar Länsnytt 1 2018 Språk 2017 Länsnytt 3-4 2017 Metoder Länsnytt 2 2017 Digitalt Länsnytt 1 2017 Rummet/platsen 2016 Länsnytt 3-4 2016 Läsning Länsnytt […]

Bokbussen i Haninge

Sedan hösten 2009 har bokbussen kört runt på vägarna i Haninge. Varje månad gör den ett 50-tal stopp på förskolor, dagliga verksamheter, grupp-bostäder, träffpunkter för seniorer, äldreboenden och några allmänna hållplatser i kommunens ytterområden. Efterfrågan […]

Mobilt bibliotek – hur och varför?

Denna gång handlar Länsnytt (nr 1, 2016) om bibliotek, bibliotekarier och användare som är mobila, det vill säga rörliga. Numret är fyllt av goda exempel på bokbussar, popup-bibliotek och digitala tjänster, men det finns naturligtvis […]

Läsombud idag – en komplex verksamhet

Läsombud etablerades i Sverige på 1990-talet, initiativtagare var stiftelsen Centrum för lättläst. Konceptet spreds över landet med tydligt fokus på meningsfullhet och delaktighet, först inom funktionshindersomsorg och sedan i äldreomsorg. Nyligen har också försök med […]

Seniorkultur

Syftet med projektet Seniorkultur är att människor inom äldreomsorgen ska få ta del av olika kulturaktiviteter. Regionbibliotek Stockholm genomförde projektet 2012-2013 tillsammans med de sex andra länsfunktionerna i länet.  Alla har rätt till kultur och […]

Seminarium om litteratur och läsfrämjande ur ett minoritetsspråksperspektiv- med särskilt fokus på finska

I november 2015 arrangerade Finlandsinstitutet för tredje året i rad seminarium för biblioteks-personal. Årets seminarium hade fokus på litteratur och läsfrämjande på minoritetsspråk. Ett trettiotal biblioteks-medarbetare deltog. Anders Eriksson, direktör på Finlandsinstitutet hälsade oss välkomna. Maria […]

Ombud i läsningens tjänst

Regionbibliotek Stockholm startade i september 2012 projektet Ombud i läsningens tjänst. Projektet gick ut på att utbilda personal inom omsorg och äldreomsorg till läsombud. Mål: 50 personal inom omsorg och äldreomsorg i Stockholms län ska utbildas […]

Prosit! – Må det gagna, 2009-2011

Mål: Att biblioteken blir bättre i att lokalt förankra den uppsökande verksamheten och att man tillsammans med omsorg och äldreomsorg finner nya samarbetsformer och arbets­metoder Målgrupp: Primär målgrupp för projektet är biblioteksanställda och bibliotekschefer men […]

Bokbåtens dagbok 20 april 2015

Bokbåtens första dag på sjön för veckan är snart till ända och det har varit blåsigt men soligt. Vi hade problem att lägga till vid Arholma, den nordliga vinden låg på så hårt. Nästa gång […]

Identitet ung?

Generation Y, Generation Z, G-gruppen, tjugonånting, kvartlivare, nätgenerationen och digitala infödingar, – dagens unga benämns på många olika sätt. I Sverige är cirka 1,6 miljoner människor i åldrarna mellan 13 och 25 år. I rapporten […]