Mikaela Svärd, foto: Jann Lipka

Jag är utvecklingsledare med fokus på
läs- och skrivfrämjande och barn och unga.

I min tjänst arbetar jag utifrån Regionbibliotek Stockholms handlingsplan i läs- och skrivfrämjande. Där ingår bland annat arrangemang som fördjupningsträffar i läs- och litteraturfrämjande och Fokus läsning-träffar.

Innan jag började som utvecklingsledare så arbetade jag som barn- och ungdomsbibliotekarie i Tyresö. Jag tycker det är väldigt spännande att vrida och vända på det vidgade textbegreppet – Vad är läsning/text och hur kan vi utvecklas och tänka nytt kring vårat läsfrämjande arbete?

Kontakta mig gärna!

E-post: Mikaela Svärd
Telefonnummer: 08-123 379 18