Regionbibliotek Stockholm har ett samarbete med barnhälsovårdsutvecklarna i Region Stockholm. Samarbetet syftar till att stödja folkbiblioteken och barnhälsovården genom fortbildning om små barns språkutveckling och informationsmaterial.

Läs mer om samarbetet och ladda ner material på sidan om Språktåget. 

En överenskommelse för samarbete om basverksamhet finns upprättad och innebär främst samarbete mellan de lokala biblioteken och BHV-mottagningarna, men också gemensam fortbildning för bibliotekarier och BHV-sjuksköterskor.

Överenskommelsen finns också i sammanfattning.

BVCbroschyrBild

Broschyren ”Ditt språk och din röst är det finaste du kan ge ditt lilla barn” kan användas i bibliotekens samarbete med BVC, öppna förskolor, förskolor och i andra sammanhang. Den vänder sig till vårdnadshavare med små barn och den finns på 48 språk.

Syftet med denna broschyr är att väcka läslust och berättarglädje, att visa på modersmålets betydelse för barns språk och utveckling samt att fler ska upptäcka biblioteket som en resurs på många olika språk.

Broschyrerna kan beställas i tryckt form på elva språk men även laddas ner i PDF-format.

Ladda ned på önskat språk, skriv ut i färg på något tjockare A4-papper än vanligt kopieringspapper, dubbelsidigt, vik till broschyr på mitten.

De språk som broschyren går att beställa på är arabiska, engelska, franska, kinesiska, persiska, polska, ryska, somaliska, spanska, svenska och thai. De är tillgängliga för dig som arbetar på bibliotek från ib.ssb@stockholm.se