Jag arbetar som utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm.

Under 2013 – 2015 har jag arbetat mycket med att testa en kvalitetsmodell på några av bibliotekens tjänster, ett arbete som jag har gjort tillsammans med Pia Borrman och Hanna Johansson. Den som vill prova att använda modellen själv, kan hitta lite vägledning på sidan Att arbeta med kvalitetsmodellen.

Något som också intresserar mig mycket just nu är ett kunskapsområde som vi inte arbetat så mycket med på biblioteken de senaste åren – bibliotekariens praktiska kunskap.

Kontakta mig gärna!
Telefon: 08 – 123 379 21
E-post: Britt Löfdahl