Introduktion till nationella minoriteter och minoritetsspråken

Sveriges fem erkända nationella minoriteter är: sverigefinnar, romer, tornedalingar, samer och judar. MinoritetsspråkenFramsida Kompetenskit är jiddisch, romani (alla varieteter eller dialekter som de även kallas), samiska (alla varieteter), finska och meänkieli. Samerna har även status som urfolk vilket bland annat innebär att samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

De fem nationella minoriteterna i Sverige omfattas av den svenska minoritetspolitiken. Bakgrunden till Sveriges minoritetspolitik är Europarådets arbete med mänskliga rättigheter och minoritetsfrågor. Minoritetspolitik och minoritetsfrågor handlar i mångt och mycket om att i samråd med de nationella minoriteterna motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna, stärka deras egenmakt och inflytande och främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken. 2009 kom även en Språklag (2009:600) som innebär att Sverige tar ansvar för att minoritetsspråken ska leva vidare.

Bibliotekens uppdrag
”Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska och erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken.” (Ur bibliotekslagen 2013:801)

Regionbibliotek Stockholm har identifierat tre spår som bibliotek kan arbeta med för att lyfta nationella minoriteter och främja nationella minoritetsspråk:

  • Informera och öka kunskapen och förståelsen om de nationella minoriteterna i majoritetssamhället.
  • Tillgängliggöra medier, kultur och programverksamhet på minoritetsspråken i samrådmed dem som identifierar sig som någon/några nationella minoriteter.
  • Bidra till revitalisering av språken och kulturerna framförallt för barn och unga.

I kompetenskitet Att arbeta med nationella minoriteter på biblioteket till vänster på webbsidan finns tips, idéer och information om hur bibliotek kan ta sig an dessa områden. Hösten 2018 publicerade Regionbibliotek Stockholm den fördjupande rapporten Många sätt att vara människa på – om folkbibliotek och nationella minoriteter.  

Resurser om nationella minoriteter

Specialbibliotek