Workshop: Medborgarservice på bibliotek?

Biblioteken besöks dagligen av människor som saknar den digitala kompetens som krävs av självständiga invånare idag. Besökare som behöver hjälp med e-tjänster, samhällstjänster, myndighetsärenden med mera. Folkbiblioteken arbetar för att öka den digitala delaktigheten, genom att hjälpa människor att använda internet  samt erbjuda handledning, men saknar ofta stöd i detta arbete från andra kommunala aktörer. Samtidigt ser tillgången till medborgarkontor olika ut mellan olika kommuner.

Välkommen på en workshop och dela med dig av tankar och erfarenheter!

  • Vad hjälper ni till med på biblioteken idag? Arbetar ni med medborgarservice och ingår det i bibliotekens uppdrag?
  • Finns samarbeten mellan bibliotek och medborgarservice i din kommun? Skulle ett utökat samarbete vara ett stöd för biblioteken och underlätta bibliotekens arbete? Vara en hjälp för besökarna?
  • Hur skulle ett bra samarbete mellan bibliotek och medborgarservice kunna se ut?

Workshopen är en del av Regionbibliotekets Projekt digital service  – ett projekt där vi i dialog med biblioteken vill undersöka hur samarbeten mellan bibliotek och medborgarkontor kan utvecklas och vad det kan leda till. Din input är viktig! Läs mer här: Projekt digital service


Datum: Tisdag 21 februari
Tid: kl 9.30-12.30
Plats: Kulturförvaltningen i Rinkeby, Askebykroken 13. Vi träffas i receptionen.
Anmälan: Denna workshop är fulltecknad! Anmäl dig gärna till workshopen 8/3!

Kontakt: Hanna Johansson, hanna.k.johansson@stockholm.se
Tel: 08-508 31 085

Vi bjuder på kaffe/te och fika.

Regionbibliotek Stockholm strävar efter en parfymfri arbetsmiljö.
Tack för visad hänsyn!


Förberedelse:
Läs Digitaliseringskommissionens förslag:
5.4.4 Digitala servicecenter i kommunal regi, s. 167-170.
Gör Sverige i framtiden – digital kompetens
Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen, Stockholm 2015, SOU 2015:28
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/03/sou-201528/

Ett annat lästips är Nationella Biblioteksstrategins förslag”Digitalt först med användaren i fokus”.
Hela förslaget ligger längre ned på denna sida och är ca 10 s.
https://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/2016/10/02/digitalt-forst-med-anvandaren-i-fokus/

Varmt välkomna!