Vi bygger tillsammans!

Den 8-10 maj, 2023, anordnar Regionbibliotek Stockholm ett internat med syfte att låta biblioteksmedarbetare få fördjupa sig i det strategiska arbetet med läs- och skrivfrämjande med fokus barn och unga.

Inbjudan har gått ut till alla bibliotekschefer i regionen och platserna är fullsatta.

Ett förarbete pågår i de kommuner som ska delta och det kommer även pågå efterarbete efter avslutat internat.

Vi bygger tillsammans! kan genomföras tack vare medel från Kulturrådets Läsfrämjandelyft.

 

För mer information, kontakta:

Sofie Samuelsson, sofie.samuelsson@regionstockholm.se

Mikaela Svärd, mikaela.svard@regionstockholm.se