Kurs i bibliotekariens praktiska kunskap, februari-maj 2015

BibldiskRamVill du undersöka dina praktiska kunskaper och fundera över vad som är verklig kvalitet i biblioteksverksamhet? Vill du lära dig mer om etik, människosyn, bildning och bibliotekens idéhistoria, och tillsammans med andra bibliotekarier fundera över hur era erfarenheter och teoretiska kunskaper på bästa sätt kan samverka inom ert yrke?

Regionbibliotek Stockholm inbjuder till kursen Omdöme, bildning och det mellanmänskliga mötet – en utbildning i bibliotekariens praktiska kunskap, i samarbete med Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola.

Ur kursbeskrivningen: På kursen utgår man från deltagarnas erfarenheter, från egenupplevda och svårbedömda handlingssituationer i den egna yrkespraktiken, vilka belyses från olika perspektiv och teorier. Eget skrivande är här en central metod för att reflektera över den egna yrkesrollen. Arbetet sker genom föreläsningar, processkrivande och lärarledda skrivseminarer där deltagarna läser, samtalar om texterna och hjälps åt att föra de olika texterna vidare. Deltagarna kommer på detta sätt att träna sig i analys av bibliotekariens professionella omdöme, handlingsfält och yrkeskunnande. Slutprodukten är en utvecklad essä.

Läs hela kursbeskrivningen.

Kursen ges under tiden februari – maj 2015 och omfattar totalt 20 undervisningstimmar, fördelat på fem tillfällen.

Plats: Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, Stockholm  (gäller 12/2, 5/3, 26/3) samt  Westmanska Palatset , Holländargatan 17, Stockholm  (gäller 16/4, 21/5).

Tid: 12/2,  5/3,  26/3,  16/4,  21/5
Alla datum kl. 10.00 – 15.00

Kostnad: 1000 kr exkl. moms/deltagare för hela kursen.

Anmälan: Är ej längre möjlig, kursen är fulltecknad.

Utbildningen riktar sig i första hand till folkbibliotek i Stockholms län. Antalet deltagare på kursen är begränsat, och vi kommer att göra ett urval för att försöka fördela platserna så jämnt som möjligt.

Välkomna!

Britt Löfdahl
britt.lofdahl@stockholm.se
08 – 508 31 096