Träff regionala transporter

Regionbibliotek Stockholm ansvarar för transporterna av fjärrlån mellan folkbiblioteken i Stockholms län. I samarbetet ingår även Finlandsinstitutet och Mångspråkiga lånecentralen. För att få en överblick och aktuell lägesbild beslöt Regionbibliotek Stockholm hösten 2023 att göra en översyn av de rutiner som omger transporterna med fokus på hanteringen av fjärrlånen rent praktiskt.

På träffen kommer vi göra en kort presentationen av översynen och informera om viktiga uppdateringar såsom införandet av en gemensam transportsedel. Transportsedeln är en kombination av lathund, rutiner och kontaktuppgifter. Välkommen!

PROGRAM

9.00 – 9.05  Hej och välkommen!

9.05 – 9.15  Regionbibliotek Stockholm om de regionala transporterna.

9.15 – 9.25  Eeva Östberg, chef Finlandsinstitutets bibliotek berättar om institutets nya följesedel.

9.25 – 9.35  Mats Ekman, ansvarig för omsorteringen på Stockholms stadsbibliotek berättar om det aktuella läget.

9.35 – 9.40  Frågor och funderingar

 

Har du funderingar eller frågor är du välkommen att höra av dig till: francisca.beckert@regionstockholm.se