Digital tematräff om bibliotekens programverksamhet

Datum: Onsdag 12 oktober
Tid: 9.00-11.30
Plats: Teams

Välkommen till en träff där vi fokuserar på folkbibliotekens programverksamhet ur olika perspektiv. På träffen tar vi bland annat upp olika syften med program och hur biblioteken väljer inriktning på sina arrangemang. Vi pratar också om olika format – när det kan funka bäst med analoga, digitala eller hybridprogram.

Evenemang och andra program har alltid varit en viktig del av bibliotekens verksamhet, men det finns en stor variation inom både styrning, budget och arbetssätt.  Nu finns en färsk handbok om bibliotekens programarbete som tar upp både stort och smått, från praktiska tips till mer strategiska frågor. Den bygger på en kurs som ordnats av våra kollegor i Västra Götalandsregionen: Handbok programarbete bibliotek (vgregion.se)

Utöver de ständiga avvägningarna kring utbud, samarbeten och ekonomi finns de aktuella frågorna om format och bibliotekens olika roller. Populära författare, aktuell samhällsdebatt, lokalhistoria, ny forskning, en dansföreställning – allt är möjligt på biblioteket.

  • Vad gäller kring inriktning och urval?
  • Hur långt är avståndet från uppdrag till faktiskt arrangemang?
  • Hur tänka om prioriterade målgrupper?

Under pandemin accelererade av naturliga skäl antalet digitala arrangemang – från enkelt webbsända föreläsningar till mer experimentella satsningar. Ett spännande initiativ är förstås Biblioteket Play som startats av Stockholms stadsbibliotek med stöd av kulturrådets satsning Stärkta bibliotek: Biblioteket PLAY

  • Hur gör vi nu när det finns ett val mellan analogt, fysiskt och både och?
  • Når vi olika grupper, och passar olika format för olika innehåll?

 

Mycket att prata om alltså! Det finns möjlighet att ange i anmälan vad som känns mest angeläget att ta upp.

Kontaktperson: Karin Sundström och Hanna Johansson