Talboksträff

Kom och prata talböcker och talbokshantering med kollegor från biblioteken i länet!

Urval, gallring, nedladdning, kopiering, hylluppställning, målgrupper, marknadsföring, samverkan, hemsändning av talböcker…
Vad vill du diskutera? Ta gärna med dig frågor och idéer hemifrån.

Med på träffen är också Tobias Willstedt, som är MTM:s nya kontaktperson gentemot folkbiblioteken.

Tid: Torsdag 18 september kl 9 – 12

Plats: MTM:s lokaler, Palmfeltsvägen 5 i Johanneshov.

Anmälan: Senast 10 september till Karin Sundström: karin.a.sundstrom@stockholm.se