Studieresa till Motala bibliotek & DigidelCenter

Följ med Regionbiblioteket till Motala bibliotek i Östergötland. Vi gör ett studiebesök på DigidelCenter som öppnade på Motala bibliotek i juni 2017.

DigidelCenter är en plats för digitalt lärande där besökarna kan få hjälp med teknikfrågor, ta del av workshops och studiecirklar, samt få hjälp med digital samhällsservice i stort. DigidelCenter samarbetar med IT-Guide och med olika studieförbund. Verksamheten riktar sig till alla målgrupper och är avgiftsfri.

Motala bibliotek har fått projektmedel av Motala kommun, Region Östergötland, Kulturrådet och Internetstiftelsen i Sverige för att starta ett kommunalt DigidelCenter på Motala bibliotek med syfte att öka den digitala delaktigheten hos Motalaborna. Vi får träffa Julia Larsson, projektledare för DigidelCenter, som kommer att berätta mer om verksamheten.

Vi får även höra om projektet Digitala mediebussar och Götabibliotekens arbete med att ta fram en strategi för arbetet med MIK. Vi får träffa Mjölby bibliotek som berättar om arbetet med digital delaktighet, maker space och satsningen ”Bibblan på stan”. Dagen ger förstås möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyten.

Studieresa till Motala 15 november
Program:

07:30 Avfärd från Stockholm Central med abonnerad buss.
10:45 Ankomst Motala bibliotek.
11-12 Presentation av DigidelCenter av Julia Larsson, projektledare.
12-13 Lunch på Restaurang Skepparpinan.
13-16:30 Presentationer:
Projekt Digitala mediebussar. Julia Larsson och Kira Berg, projektledare.
Regionbibliotek Östergötland om sitt långsiktiga arbete med digital delaktighet i regionen, och arbetet med att ta fram en strategi för MIK på Götabiblioteken. Kerstin Olsson, chef Regionbibliotek Östergötland.
Mjölby bibliotek om hur de arbetar med it-handledning och Digitala verkstan, uppsökande verksamhet med ”Bibblan på stan” och maker space.
Anya Feltreuter, bibliotekschef på Mjölby bibliotek och Anna Hagelin, bibliotekarie digital delaktighet.
17:00 Avfärd till Stockholm
Ca 20:30 Ankomst Stockholm
(tiderna är ungefärliga)

Praktisk info:
Vi erbjuder biblioteksmedarbetare i länet plats på resan (begränsat antal platser) och vi hoppas på en god spridning av deltagare från länets kommuner.
Resan är kostnadsfri. Bussresa, lunch och eftermiddagsfika ingår. Bussen gör korta stopp på dit- och hemresan med möjlighet att köpa dricka, smörgås eller annat ätbart.
Datum: Onsdag 15 november 2017
Anmälan: Anmälan är stängd.

Välkommen med din anmälan!

Läs mer:
DigidelCenter, Motala kommun, DigidelCenter projektblogg, Motala bibliotek
Mjölby bibliotek och Bibblan på stan
Regionbibliotek Östergötland: Digital delaktighet och MIK, Projekt Digitala mediebussar

Kontakta oss gärna om du har frågor:
Hanna Johansson, utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm
Telefon: 08-508 31 085 / 076-1231085
E-post: hanna.k.johansson@stockholm.se

Karin Sundström, utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm
Tel: 08-508 31 279, 076-12 31 279
E-post: karin.a.sundstrom@stockholm.se