Studiecirkel om demokratifrämjande, träff 3 av 4

Tredje träffen i studiecirkel om demokratifrämjande. Digital träff i Teams kl 9-11.

Kontaktperson Karin Sundström

Epost: karin.andersson-sundstrom@regionstockholm.se

 

Bibliotekslagens ändamålsparagraf om att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling uttrycker en målsättning om allas delaktighet i samhällslivet. Viktiga vägar dit är kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Regionbiblioteket genomför nu en studiecirkel om demokratifrämjande för att sätta fokus på bibliotekens proaktiva och konstruktiva uppgifter. Syftet är att tillsammans utforska vad demokratifrämjande arbete på biblioteket kan innebära. Studiecirkeln riktar sig till folkbiblioteken i Stockholms län, till medarbetare och chefer som vill reflektera och samtala om demokratiuppdraget.

Inför varje träff förbereder vi oss genom att ta del av en utvald text, föreläsning eller podd som har kopplingar till området demokratifrämjande. Räkna med 1-2 timmars förberedelse inför varje tillfälle. Det här är delar som kan ingå:

  • Insyn, inflytande och deltagande – hur kan biblioteken främja förståelse av hur den svenska demokratin fungerar?
  • Åsiktsbildning och källtillit– hur kan biblioteket verka för att fler skaffar sig en grundad åsikt?
  • Engagemang i lokalsamhället – vilka vägar finns och hur märks de på biblioteket?
  • Kunskaper och utrustning som krävs för att delta i samhällslivet – vad är bibliotekets roll?
  • Bibliotekens uppdrag att understödja ett fritt meningsutbyte och diskussioner om gemensamma angelägenheter – hur görs det bäst?