Stärk din roll som läsfrämjare genom skrivande, digitala träffar: Träff 1 av 4.

Vi träffas vid fyra tillfällen för att genom skrivövningar utforska och reflektera kring läsfrämjaruppdraget i ett bibliotekssammanhang. Utgångspunkten är att skrivandet och samtal om det vi skriver är professionsutvecklande. Målet är stärkt roll som bibliotekarie och läsfrämjare. Det kommer att vara skrivövningar att göra inför träffarna, beräkna ca 2 timmar för det.  

 

Datum: 18/1, 1/2, 15/2, 8/3. Tanken är att deltagarna deltar i samtliga träffar. 

Tid: 9-11  

Plats: Microsoft Teams, möteslänk skickas ut dagen innan träffarna. 

Ingen deltagaravgift. 

Anmälan: Länken till höger, senast 10/1-2023. Begränsat antal platser. 

 

Träffarna och skrivövningarna hämtar inspiration från: 

“Skriva: En metod för reflektion” av Maria Hammarén 

“Bibliotekariens praktiska kunskap: om kunskap, etik och yrkesrollen”, red. Eva Schwarz 

“Bankdosor, skam och sms-poesi: Essäer om bibliotekens arbete med digitalisering” red. Stina Bäckström 

“Horisonten finns alltid kvar: Om det bortglömda omdömet” av Jonna Bornemark  

“Skriva sig fri: Biblioterapi i praktiken” av Maira Bom 

“Litteratur och läkekonst: Nio seminarier i medicinsk humaniora” av Katarina Bernhardsson, Immi Lundin & Evelina Stenbeck 

 

 

För mer information sofie.samuelsson@regionstockholm.se 

 

Varmt välkommen med din anmälan! 

Sofie Samuelsson 

Mikaela Svärd