Språkutveckling hos de minsta barnen, tillfälle 1

Foto: A Lissenko

Foto: A Lissenko

Dags igen för gemensam fortbildning för BVC-sjuksköterskor och barnbibliotekarier.

Program:
Professor och logoped Anette Lohmander om tidig jollerutveckling
Logoped Catarina Sjöberg om hur bibliotek och BVC kan stötta föräldrar att stimulera barns språkutveckling

Tid och plats:
tisdag 14 april kl 13.30 – 16.30 i Nanna Svarts aula, Karolinska sjukhuset i Solna
ELLER
onsdag 6 maj kl 13.30 – 16.30 i Aulan, Södersjukhuset

Kostnad: 300:- inkl moms
Anmälan: via länken till höger senast 27 mars

Välkommen!

Pia Borrman