Språktåget: fortbildning om små barns språkutveckling för bibliotek och barnhälsovård

Häng med Språktåget!

Regionbiblioteket och barnhälsovårdsutvecklarna bjuder in till gemensam fortbildning för biblioteksmedarbetare och BHV-sjuksköterskor om små barns språkutveckling. Halvdagen bjuder på fördjupade kunskaper och forskningsbaserade rön om bland annat språklig stimulans, skärmars påverkan på det lilla barnet och hur vi kan minska barns språkliga sårbarhet (se föreläsare och presentationer nedan). Det blir också lansering av satsningen Språktåget, ett material i flera delar som uppmuntrar vuxna i barns närhet att hjälpa barn bygga språk. Språktåget är ett samarbete mellan biblioteken, barnhälsovården och logopedin i Stockholmsregionen.

Varmt välkommen!

 

Tid: onsdag 29 januari kl. 13.30-16.30

(observera att samma program även erbjuds 6 februari)

Plats: Södersjukhusets aula

Kostnad: 300:- exkl.moms

Anmälan: Anmälan är nu stängd.

 

Program:

  • Logopeden och författaren Elvira Ashby går under en inspirerande föreläsning igenom barns tidiga språkutveckling och hur vi kan stötta föräldrar att hjälpa barnen utvecklas. Med avstamp i forskning går hon igenom strategier, förhållningssätt och aktiviteter för hur vi kan stimulera barnen att utveckla språkförståelse, ordförråd, grammatik och uttal med Språktågets boktips och material.
  • Psykologen och professorn Mikael Heimann har lång erfarenhet av forskning kring barns tidiga utveckling. Han har särskilt studerat minne, språk och imitation hos de yngsta barnen. För närvarande leder han en studie vid Linköpings universitet med fokus på hur det är att växa upp i en digital värld.  Vad betyder skärmarnas intåg för det lilla barnets utveckling och språk och kan digitala media även ge småbarn mer jämlika förutsättningar för lärande och kognitiv utveckling?  Eller med andra ord: är skärmar en risk eller välsignelse för små barns utveckling?
  • Språktåget lanseras

 

Vi bjuder på lakto-ovovegetariskt fika.

 

Kontakt: Pia Borrman och Lovisa Furendal Berndt