Projekt Inkludering

Foto: A. Lissenko

Foto: A. Lissenko

Inkluderande biblioteksverksamhet – ett projekt med fokus på normkritik, hbtq, läsfrämjande och metodutveckling.

Välkommen att anmäla dig till projektet där vi tillsammans kommer att utforska normkritiska metoder. Träffarna omfattar workshops, föreläsningar, studiebesök och litteratursamtal.

Cirka 15 deltagare från biblioteken i länet kommer att träffas fyra heldagar under perioden mars – oktober 2017. Mellan träffarna läser deltagarna en skönlitterär bok och en facktext och förbereder sig för samtal och workshops. Projektet har fått bidrag från Statens kulturråd.

Projektet har två spår:
Spår 1: Fördjupad förståelse av begreppen normkritik, normkreativitet och inkludering. Genom möten med och samtal om litterär text diskuterar vi begreppen och kommer även in på makt och diskriminering.
Spår 2: Metodutveckling och läsfrämjande. Vi utforskar i workshopform olika metoder för hur en kan jobba med normkritik och hbtq med syfte att möjliggöra en inkluderande och icke-diskriminerande biblioteksverksamhet. Här ingår att ta fram olika typer av checklistor men även att få upp ögonen för relevanta styrdokument och hur normkritik och hbtq-perspektiv förhåller sig till dessa.

Planerade datum:
29/3
17/5
13/9
18/10

Projektledare: Annika Hermele och Sofie Samuelsson
Kostnad: 1000 kr
Lokal: Meddelas senare
Anmälan: via länken till höger (på smartmobil längst ned på denna sida)
Sista anmälningsdatum: 20 januari 2017

För vem: Bibliotekspersonal på folkbibliotek i Stockholm

Regionbibliotek Stockholm strävar
efter en parfymfri arbetsmiljö.
Tack för visad hänsyn!

Mer information:
Sofie Samuelsson, sofie.samuelsson@stockholm.se,
Annika Hermele, annika.hermele@stockholm.se