Ordet som verktyg – att arbeta med ungdomar och skrivande

På flera bibliotek anordnas skrivarläger i olika omfattning. Men hur går man vidare efter lägret när man inte längre har tillgång till författaren som höll i skrivövningarna? Jag kan väl inte hålla i en skrivarverkstad?

Författaren Malin Isaksson har stor erfarenhet av att arbeta med ungdomar och skrivande, bl a på Fryshusets gymnasium. Se mer om henne på http://www.malinisaksson.se/
Nu erbjuder Regionbiblioteket en kurs där du får hjälp att komma igång med skrivarverksamhet på ditt bibliotek.

Kursen kommer att läggas upp med två träffar i höst då du får redskap som du kan prova på ditt bibliotek, kanske under något av höst- och vinterloven. Därefter är det två träffar till på vårvintern för att följa upp. Du deltar i alla fyra kurstillfällena.

10 november: Skrivlusten på skrivarverkstaden. Malin håller en workshop, med skrivuppgifter och samtal kring skrivhållningar, tilltal och konsten att skapa skrivlust.

15 november:
Ungdomar på skrivarverkstaden. Malin och ett par skriv- och läsintresserade ungdomar kommer och arrangerar ett skrivmaraton för er.

15 februari:
Litteraturen på skrivarverkstaden. Hur kan man använda sig av den och vad passar?

6 mars:
Textrespons på skrivarverkstaden. Vi talar om att lyssna till, bekräfta och hur man kan bemöta ungdomars texter.

Tid: kl 8.30 – 12.00
Lokal: Spelbomskan, Odengatan 63
Pris: 2000:-, kaffe och macka ingår.
Anmälan: till regionbiblioteket@stockholm.se senast 12 september, antalet platser är begränsat till 15 så först till kvarn! Bekräftelse skickas ut till dem som får plats.

Välkomna!

Pia Borrman
pia.borrman@stockholm.se

Marie Johansen
marie.johansen@stockholm.se