Ordet som verktyg

Textrespons på skrivarverkstaden. Vi talar om att lyssna till, bekräfta och hur man kan bemöta ungdomars texter.
Kursdag 4 för redan anmälda. Läs om kursstarten för mer information.
Information i pdf-format