Nätverksträff tillgänglighet och social uppsökande biblioteksverksamhet

Varmt välkommen till årets första träff med nätverket!
Förbered dig gärna för att delta i samtalet och utbyta erfarenheter utifrån temat Placering av medier, exempelvis:

  • Lättläst litteratur för fler. Har efterfrågan på lättläst ökat eller minskat? Hur får man lättläst litteratur att synas på biblioteket för att nå de olika målgrupperna?
  • Talböcker på bibliotek. Hur synliggör och når man ut med dem? Vad finns det för möjligheter och vilka är utmaningarna?
  • Biblioteksrummet. Biblioteket är en mötesplats för många olika verksamheter och där besökarna har olika behov, önskemål och förutsättningar. Vilka möjligheter och utmaningar finns det för vara ett bibliotek för alla, oavsett funktionsförmåga? Har ni till exempel gjort om biblioteksrummet utifrån tillgänglighet och delaktighet?

Bas Barkarby kommer också att presentera sin verksamhet, där man bland annat har en seniorprofil, och vi får en visning av biblioteket. https://bibliotek.jarfalla.se/web/arena/nytt-bibliotek-i-bas-barkarby.

Vi bjuder på fika och du deltar utan kostnad.

Tid: torsdag 4 maj, kl. 13-16

Plats: Bas Barkarby. Bällstaågatan 18 i Järfälla (Barkarbystaden).
Du tar dig enkelt dit med pendeltåg till Barkarby station och därefter promenad på tio minuter till Bas Barkarby.
Färdbeskrivning och information om Bas Barkarby

Anmälan senast 28 april

Kontaktperson: Anne Stigell (anne.stigell@regionstockholm.se)

Välkommen!