Nätverksträff om MIK & digital kompetens

Bild på arbetsbord med dator, kaffekopp och böcker.

Välkommen till en nätverksträff om MIK (medie- och informationskunnighet) och digital kompetens på bibliotek.

På träffen kommer vi att berätta om arbetet med samverkan inom digital delaktighet, som är en del av Bibliotekssamverkan i praktiken – ett pilotprojekt 2021. Ni kommer att få dela med er av tankar kring hur ni gärna samarbetar mer inom digital delaktighet med andra bibliotek.

Vi kommer att byta tankar kring hur bibliotek kan arbeta mer aktivt med MIK-frågor i den utåtriktade verksamheten. Detta var ett område som efterfrågades på vår tidigare nätverksträff i februari 2021.

Filmkonsulenterna i Region Stockholm, presenterar sin verksamhet och hur de arbetar gentemot bibliotek, skola och olika målgrupper.

Förberedelse:
Inför träffen får du gärna lyssna på Hur kan biblioteken ta till vara på digitaliseringens möjligheter? ett filmat samtal (Digilog) som finns på Digiteket i kursen Vad är digital transformation?  
Digilogen lyfts exempel på hur bibliotek tar tillvara på digitaliseringens möjligheter. När du lyssnar på samtalet, fundera på hur bibliotekens roll beskrivs, i vår digitaliserade tid och för människors lärande. Fundera kring vilka exempel du inspireras av och varför.

 

Tid: Onsdag 6 oktober kl. 9:00-11:00.
Plats: Träffen är digital via Microsoft Teams. Inför träffen får du en möteslänk via e-post.

Anmälan: Anmälan är nu stängd.

Kontakt: hanna.k.johansson@sll.se och francisca.beckert@sll.se

Välkomna!

 

Nätverket för MIK & digital kompetens
Nätverket är till för dig som arbetar med digital kompetens, digital delaktighet eller medie- och informationskunnighet (MIK) på ditt bibliotek, för dig som är intresserad av frågorna och vill utbyta erfarenheter med kollegor i andra kommuner. Frågorna kan handla både om intern fortbildning och aktiviteter i den publika verksamheten.

 

Bilden: Photo by Thought Catalog, Unsplash