Nätverksträff – Mediefrågor (digital träff)

Varmt välkommen till höstens andra nätverksträff kring mediefrågor. Denna gång ses vi digitalt och mötet kommer att ha två fokusområden, bibliotekens möjligheter kring urval och inval, samt katalogisering och bestånd av litteratur på olika språk.  

Vi har fått önskemål om att prata om förlagskunskap, ett omfattande område som förändras hela tiden. På träffen tar vi upp bibliotekens möjligheter till urval och inköp, bland annat om det går att hitta kriterier som snabbt hjälper oss att avgöra om ett förlag är pålitligt eller inte. Dessutom lyfter vi också den större frågan om bibliotekens roll i den digitala medievärlden; vilka grupper är vi till för, vilka behöver vårt digitala utbud? Inför träffen ber vi dig fundera på:  

  • Vem vill ha bibliotekens digitala böcker?  
  • Hur kan vi hitta effektiva strategier vid urval/inval?  
  • Är filtrering på förlag tillräckligt eller behöver vi även andra metoder? 

Andra delen av träffen fokuserar vi på mångspråk, katalogisering och bestånd med avstamp i enkäten om språk på bibliotek som gjordes under 2022. Efter en genomgång påbörjar vi nu tillsammans arbetet framåt. Att fundera på till träffen: 

  • Vad skulle du vilja ha ut av ett forum kring språk och katalogiseringen av dessa?  
  • Vilka andra behov ser du att det finns på ditt bibliotek gällande språk? 
  •  Vilka språk kan ni katalogisera på själva?  

Vi tar självklart gärna emot frågor som du önskar att gruppen tar upp på träffen. Du kan skriva in dem i träffens anmälningsformulär eller skicka oss ett mejl. 

Kontakt: anne.stigell@regionstockholm.se  och julia.keller@regionstockholm.se  

Datum: torsdag 7 december 

Tid: Kl. 09:00 – 11:00 

Plats: Teams (Länk skickas ut dagen innan)