Nätverksträff mediefrågor : Från leverantör till lokal katalog – e-boksekologin

Varför ser  posterna för e-böcker och e-ljudböcker ut som de gör i den lokala katalogen, och vilken aktör gör vad i flödet?

Samverkansgruppen för inval/urval e-media beskriver flödet av e-böcker/e-ljudböcker från leverantör till den lokala katalogen. Samverkansgruppen presenterar även Teams som plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte i regionen.

Datum: Tisdag 30 maj

Tid: 9 – 11

Plats: Teams-möte

Anmälan: senast 26 maj

Kontakt:  Anne Stigell anne.stigell@regionstockholm.se och Britt Löfdahl britt.lofdahl@regionstockholm.se