Lokala utvecklingsprojekt LUP om ungdomsverksamhet

Vi träffas för att prata om hur ett enklare utvecklingsprojekt kan läggas upp samt hur Regionbiblioteket kan stötta arbetet.

Tid: fredag 19 september kl 14-16
Plats: Stadsbiblioteket, Sveavägen 73 (samling vid kaféet)

Anmälan via länken till höger

Kontaktperson: Pia Borrman

Välkomna!
-Pia