Lärtillfälle: Digiteket Tillsammans 2

Om problemlösning och handledande samtal på bibliotek.
Regionbibliotekets träffar ”Digiteket tillsammans” är tematiska lärtillfällen utifrån en eller flera lärresurser på plattformen Digiteket. Träffarna riktar sig till alla som arbetar på folkbibliotek i Stockholmsregionen.

På denna träff står bibliotekens pedagogiska roll i fokus och vi kommer att utgå ifrån kursen Problemlösning och handledande samtal. Syftet med kursen är att hjälpa dig att utveckla lärandet i de samtal du har med besökare.

Kursen ger förslag på pedagogiska metoder i arbetet samt konkreta verktyg för att kunna skapa en god lärandemiljö och föra handledande samtal i biblioteket.

Förberedelser:

  • Inför träffen vill vi att du läser igenom alla avsnitt som ingår i kursen Problemlösning och handledande samtal på Digiteket.
  • Avsnitt 7, 8,9 består av övningar genom rollspel. Dessa övningar behöver ni inte ha genomfört inför träffen.
  • Fundera gärna över de reflektionsfrågor och frågeställningar som finns i de olika avsnitten.
  • Fundera över möten eller situationer från ditt arbete på bibliotek, då du lyckats skapa en bra lärandesituation med en besökare. Eller en mindre lyckad situation där förutsättningarna för lärande/handledning inte fanns. Vad var det som hände, vilka förutsättningar var bra eller inte bra? Ta gärna med dig dina tankar, vi kommer att prata utifrån dessa och utbyta erfarenheter med varandra.

 

Tid: Tisdag 13 april, kl 9-11:30
Anmälan: Träffen är fulltecknad.
Plats: Träffen är digital via Microsoft Teams.
Kontakt: francisca.becker@sll.se och hanna.k.johansson@sll.se

Teknik: Träffen kommer att hållas i Microsoft Teams. Du/din kommun behöver inte ha Teams för att kunna delta. Inför träffen får du en möteslänk på mejl som du klickar på för att komma till mötet. Det fungerar bäst på dator, men om du vill går det också att använda platta eller mobil. För att få så bra ljud som möjligt rekommenderar vi headset eller hörlurar. Är ni flera från samma bibliotek, sitt vid varsin dator om möjligt. Vi kommer att finnas på plats ca 10 min före träffen så att det finns tid att få ordning på tekniken.

 

Välkomna!

Francisca Beckert
Hanna Johansson