Kursdag 2: Kurs i bildstöd för biblioteksmedarbetare – skapa tillgänglighet och delaktighet i biblioteksverksamheten

Välkommen till en kurs där du får inspiration och nya kunskaper om hur du kan skapa och använda bildstöd i ditt arbete på folkbibliotek.

För personer med funktionsnedsättning kan bildstöd vara ett nödvändigt redskap för att kunna ta till sig bibliotekets utbud – men det är naturligtvis också bra för alla. Det kan till exempel vara pratkartor till böcker, bildsatta inbjudningar till aktiviteter, bildsatt information om vad man gör på biblioteket eller vad som händer under sagostunden.

Kursen består av 2 halvdagar med en hemuppgift.

 

Datum: Onsdag 10 april och onsdag 8 maj (du bör delta vid våda tillfällena)

Tid: kl. 9-12 (båda dagarna)

Plats: Habiliteringens resurscenter på Sabbatsbergs sjukhus (Olivecronas väg 5, punkt B, plan 2)

Anmälan: Senast 5 april. Antalet platser är begränsat.

Kostnad: Kursen är gratis för medarbetare på folkbibliotek i Stockholms län

Kontakt och frågor: nike.hjelm@regionstockholm.se