KULTUR: Varje barns rättighet?

Välkommen till en heldag med forskning, debatt och inspiration om barnrättsperspektiv i kulturverksamhet för och med barn och unga. Länskulturkonsulenterna och Regionbibliotek Stockholm bjuder in till en konferensdag, för dig som arbetar inom kultur- och biblioteksverksamhet, där vi får fördjupa oss inom området barns och ungas rätt till kultur.

Datum: 19 oktober 2023
Tid: kl. 09.00-16.30
Plats: Sevenbomsalen som ligger i Stockholms stadsmuseum
Avgift: Konferensen är kostnadsfri.
Avanmälan är möjlig fram till 4 oktober, därefter tillkommer en avgift på 500 kronor. Du kan alltid lämna över din plats till en kollega.

Om dagens innehåll
Sedan barnkonventionen blev lag 2020 behöver vi som vänder oss mot målgruppen barn och unga integrera ett barnrättsperspektiv i vårt arbete. Hur kan vi inom kultur- och biblioteksverksamhet arbeta med detta på bästa sätt? Hur arbetar man konkret med delaktighet, inflytande och ett breddat deltagande med och för barn och unga? Under dagen belyser vi dessa frågor genom att rikta fokus mot vad forskning och utredningar säger om barns rätt till kultur, ge konkreta förslag på hur man arbetat inom kulturområdet och lyfta samtal kring utmaningar, men också möjligheter och samverkan som kan främja varje barns rätt till kultur.  

Dagens gästföreläsare är Monica Gustafsson-Wallin, konsult och strateg inom barnrätt, som kommer ge en fördjupande inblick inom området. Monica har lång erfarenhet av att verkat i offentlig sektor och civilsamhället för att implementera och skapa lärande om barnets rättigheter. Hon medverkade dessutom som utbildare och handledare till de biblioteksutvecklare som skrev boken ”Löpa linan ut – Bibliotekschefens strategiska modell för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter”och under åren 2018–2021 medverkade hon i Region Örebro läns arbete med Löpa linan ut. Just nu är hon aktuell med kursen ”Barnets rätt i bibliotek” som ligger öppet för alla att gå på digiteket.

Vi får också besök av Karin Forss, processledare rättighetsperspektiv på Kulturrådet, som presenterar rapporten Flernivåsamverkan främjar barnets bästa, som myndigheten tagit fram inom ramen för uppdraget Barnrätt i praktiken (2021-2023), och berättar hur Kulturrådet arbetar vidare med rapportens resultat inom ramen för deras pågående barnrättsarbete.  

Jenny Johannisson, utredare och ställföreträdande chef vid Myndigheten för kulturanalys, sammanfattar med utgångspunkt i myndighetens rapport om breddat deltagande vilka åtgärder som enligt Kulturanalys bedömning behöver vidtas för att alla barn och unga ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.  

Därtill får vi konkreta exempel och förslag på hur man, på olika håll, arbetat med barns rätt till kultur – bland annat av Sylvia Carlsdotter som berättar hur de arbetat i Simrishamns kommun, Avesta kommun, som tillsammans med sina elevkulturombud presenterar deras delaktighetsarbete samt av TIO14, biblioteken i Södertälje, som inte bara har vuxengräns utan också låter unga få vara med att besluta kring inköp och utformning av verksamheten.  

Självklart blir det samtal och debatt med gäster. Dagens moderator är Linus Torgeby – statsvetare med lång erfarenhet av att arbeta med barnrättsfrågor. Just nu driver han, tillsammans med Åsa Ekman, Barnrättssnack – en podd om barnkonventionen.  

 

Fullständigt program och gäster kommer inom kort! 

Varmt välkomna!