Gemensam fortbildning för barnbibliotekarier och BVC-sjuksköterskor

Gemensam fortbildning för barnbibliotekarier och BVC-sjuksköterskor om små barns språk.

Datum: 14 april 2015
Tid: kl 13.30 – 16.30

Inbjudan och program kommer senare.