Samtal utifrån Barn, bibliotek och forskning 2021

Välkommen till ett digitalt samtal om de föreläsningar du tagit del av på konferensen Barn, bibliotek och forskning!

Vad tar du med dig från föreläsningarna? Hur kan du använda det i ditt arbete?

I samtal med andra kan det vara lättare att tänka, än det är på egen hand. Vi blir smartare tillsammans!

Tid: torsdag 16 december kl. 9 – 10.30

Anmälan: via länken till höger

Målgrupp: deltagarna i Barn, bibliotek och forskning från bibliotek i Stockholms län

Länk skickas ut till deltagarna strax innan 16 december.

Kontakt: Pia Borrman och Nike Hjelm