Digitala träffar om kreativt skrivande på bibliotek 2, onsdagsgruppen

Under våren anordnade Regionbibliotek Stockholm en kurs i kreativt skrivande på bibliotek. Fokus var på “komma-igång-övningar” i skrivande och lekfullhet. Vi samtalade om kopplingar mellan kreativt skrivande och folkbibliotekens uppdrag.  

Nu följer vi upp vårens kurs med Kreativt skrivande på bibliotek 2. Den kommer att handla om textsamtal, gestaltningar och person- och miljöbeskrivningar. Syftet är att få prova på att skriva text som delas med andra och få verktyg att leda textsamtal, för att själv ha möjligheten, modet och peppen att leda till exempel skrivcirklar eller föra in skrivmoment i andra aktiviteter.  

Vid två tillfällen träffas vi för att göra skrivövningar tillsammans, samt dela skrivpedagogiska erfarenheter och idéer. Vi kommer även att ha textsamtal om korta texter som deltagarna skriver och delar med varandra. För att få ut det mesta av kursen är det bra med viss skriverfarenhet, till exempel att ha deltagit i någon av kurserna i skrivande Regionbibliotek Stockholm ordnat. 

Utöver de två förmiddagarna som vi ses så behöver du lägga tid på förberedelser, som till stor del kommer att innebära eget skrivande, samt att förbereda dig för textsamtal. Räkna med minst 2 timmar inför första träffen och 4 timmar mellan träff 1 och träff 2.  

Du som anmäler dig deltar i två träffar, en i september och en i november. Vi kommer att ha två parallella grupper, så att det inte blir för många deltagare i varje grupp.  

 

Onsdagsgruppen 

Träff 1: Onsdagen den 1 september, klockan 9-12.30. 

Träff 2: Onsdagen den 17 november, klockan 9-12.30 

 

Fredagsgruppen 

Träff 1: Fredagen den 3 september, klockan 9-12.30. 

Träff 2: Fredagen den 19 november, klockan 9-12.30. 

 

 

För vem? Biblioteksmedarbetare på folkbiblioteken i Region Stockholm. 

Kostnad: Ingen avgift för deltagarna. 

Anmälan: Via länken till höger, för anmälan till onsdagsgruppen. För anmälan till fredagsgruppen gå till kalendarieposten för fredagen den 3 september.   

Anmäl dig senast 31 maj 2021. Antalet platser är begränsat. Vid många anmälningar fördelas platser så att någon från varje kommun kan delta. 

 

Kontakt: Sofie Samuelsson, sofie.samuelsson@sll.se  &  

Annika Hermele, annika.hermele@sll.se 

 

Varmt välkomna.