Digital träff: grundläggande om små barns språkutveckling

Välkommen till en träff där vi samtalar utifrån två filmer på vår hemsida där vår ”huslogoped” Elvira Ashby föreläser om grunderna kring små barns språkutveckling.

Målgrupp för träffen är främst du som inte jobbat så mycket inom området, men alla är välkomna!

Tid: 27 oktober kl. 8.30 – 9.30
Plats: Teams (du behöver inte ha Teams installerad i din dator)
Anmälan: via länken till höger
Kostnad: gratis
Kontakt: Pia Borrman

Ett samarrangemang med Stockholms stadsbibliotek.


Anvisningar:

Du som anmäler dig ser de två filmerna innan träffen, sammanlagt ca 36 minuter.

Under träffen samtalar vi om de frågor som finns under filmerna:

  1. Fick du nya tankar om hur du kan arbeta med små barn och deras vårdnadshavare, eller andra vuxna kring barn inom till exempel förskolan?
  2. Vilka strategier är viktigast för de barn och föräldrar du träffar? Hur kan du tipsa eller visa dem?
  3. I mötet med de vuxna kring barnen finns sällan tid att prata en längre stund. Hittar du några korta meningar som du kan plocka ut ur filmerna, att använda för att inspirera och peppa?
  4. Vad kan vi svara oroliga vårdnadshavare? Ta gärna upp exempel på frågor du fått i din egen vardag.

Det finns förstås inget krav på att delta i samtalet för att kunna vara med!