Digital föreläsning: Emma Bergström om högläsningens påverkan

Välkommen till en digital föreläsning för bibliotekarier, barnhälsovårdssjuksköterskor och logopeder!

När vi läser tillsammans – högläsningens påverkan på föräldern, barnet och föräldra-barn-relationen
Föreläsningen berör hur föräldern och barnet och relationen mellan dem påverkas när högläsning sker genom en metod som kallas Dialogic Reading. Vi kommer att beröra högläsning genom ett kliniskt, praktiskt och forskningsperspektiv.

Emma Bergström är legitimerad psykolog och har under många år arbetat kliniskt med föräldrar och små barn, framförallt med fokus på att främja relationen mellan föräldrar och barn samt med små barns utveckling. Numera forskar Emma kring högläsningens påverkan på föräldrar och barn samt föreläser regelbundet i ämnet.

Tid: tisdag 11 oktober kl. 8.30 – 10.30

Plats: Teams (Du behöver inte ha Teams installerad i din dator. Länk till föreläsningen skickas strax innan.)

Kostnad: ingen

Anmälan: senast 3 oktober via länken till höger

Kontakt: Pia Borrman