Föreläsning: Digidel, Maker space och MIK

Logga: GetOnlineWeek2015

Välkomna på  ett frukostseminarium under Get Online Week, en förmiddag om hur biblioteken kan arbeta med digital delaktighet i olika former. Vi får lyssna på Marika Alneng, bibliotekarie på Bibblerian* i Hässelby gård, om hur biblioteket arbetar med digidel, Maker Party och programmeringskurser. Marika är även skribent till  fortbildningsmaterialet om MIK för folkbibliotek som finns på MIK-rummet, Medierådets webbsida om medie- och informationskunnighet, så lite MIK blir det också.
Elisabet Ahlqvist är Kungliga bibliotekets representant i Digidelnätverkets** samverkansledning och kommer att berätta om vad som händer inom digidel, om digidelnätverket och KB:s arbete med digidelfrågor.

Förmiddagen avslutas med en stund för diskussion och frågor.
Vi bjuder på kaffe och frukostfika.

Datum: 25 mars
Tid: kl 9.00-11.30
Plats: Saturnus konferens, Lokal Stagnelius. Hornsgatan 15 plan 6
Anmälan: Via länken till höger senast 19 mars!

Kontakt: Hanna Johansson, hanna.k.johansson@stockholm.se
Tel: 08-508 31 085

 

*Bibblerian i Hässelby gård är ett samlingsnamn för flera verksamheter där biblioteket ingår. I lokalen finns även Medborgarservice, Stadsdelen Hässelby-Vällingby och Kulturskolan. Förra året ordnade Bibblerian som första bibliotek i Sverige ett Maker Party.

**Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som arbetar för ökad digital delaktighet i Sverige. Nätverket bildades efter att kampanjen Digidel2013 avslutades i december 2013.

Folkbiblioteken och MIK finns på MIK-rummet, Medierådets webbsida om medie- och informationskunnighet.