Det är möjligt! Samverkan med äldre i fokus

SäboKlippFrågor om samband mellan kultur och hälsa är mer aktuella än någonsin, och inte minst frågan om äldres tillgång till kultur har en direkt koppling till bibliotekens uppdrag att finnas till för alla invånare. På regional nivå har vi varit involverade i flera större projekt kring detta, och på lokal nivå pågår ett antal mindre utvecklingsarbeten. Nu samlar vi erfarenheter och tips till en förmiddag om samverkan och förnyelse av metoder och aktiviteter kring läsfrämjande och stimulans för äldre.

Alla intresserade är välkomna!

Tid: Torsdag 5 december, 9.00 – 12.30

Plats:  Konferenssalen Spelbomskan plan 4, Odengatan 63

Kostnad: 300 kr inklusive kaffe/te

Anmälan: via länken till höger senast måndag 25 november

Information: Karin Sundström karin.a.sundstrom@stockholm.se  eller Cecilia Bengtsson cecilia.m.bengtsson@stockholm.se