Chefsutbildning: Digitaliseringen, demokrati och bibliotekens roll

Välkomna till en halvdag med Brit Stakston och Regionbiblioteket! Detta är det första tillfället av tre i höstens chefsspår inom Digitalt först med användaren i fokus.

 

Brit Stakston, mediestrateg, föreläser om bibliotekens roll i ett digitalt samhälle. Utgångspunkten är hennes kapitel ”Från sagor till cyberpunk” i den omvärldsrapport som arbetades fram inom ramen för arbetet med den nationella bibliotekstrategin. Hennes kapitel handlar om medborgarens behov och den roll biblioteken kan ha i dagens digitala samhälle.

Brit inleder med en föreläsning och efter det arbetar vi vidare med det vi just hört i en workshop.

Datum: fredag 4 september

Tid: fm

Plats: Usine, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm eller digitalt

Förberedelser: Läs kapitlet ”Från sagor till cyberpunk” i Den femte statsmakten. Finns som PDF här.

Regionbibliotekets chefsspår inom Digitalt först hösten 2020

  • Utbildningen med Brit Stakston, Digitaliseringen, demokrati och bibliotekens roll äger rum den 4 september.
  • Utbildningen Att leda digital förändring med Andreas Skog består av två tillfällen: Del 1 den 2 oktober och Del 2 den  6 november.
  • Vi ser gärna att du deltar vid alla tre tillfällen, men du väljer och anmäler dig till varje träff separat.

Alla tre chefsutbildningar skulle ägt rum vid tidigare datum, men har flyttats fram till hösten 2020 på grund av coronapandemin. Har du redan anmält ditt deltagande till tidigare datum, måste du anmäla dig på nytt till de datum som gäller nu. Vi hoppas på din förståelse.

Anmäl dig senast den 25 augusti!

Vid frågor kontakta:
Julia Keller: julia.keller@sll.se eller tel. 08 – 123 379 12 eller
Hanna Johansson: hanna.k.johansson@sll.se eller tel. 08 – 123 379 20