Chefsmöte i Hallunda nya bibliotek

Välkomna till chefsmöte i Hallunda nya bibliotek den 6 oktober 2011!

Dagordning
09.00 – 09.45
Bibliotekschef Margareta Berg visar det nya biblioteket och berättar om verksamheten. Kaffe serveras i samband med detta.

09.50 – 12.00
– Nationell och regional biblioteksverksamhet
– KBs och länsbibliotekens uppgift att följa upp biblioteksplanearbetet
– KBs och länsbibliotekens kvalitetsutvecklingsarbete
– Skolbiblioteken i skollagen
– Nationell statistik / länsstatistik
– Taxonomiuppföljning/fortsättning – Våga Visa, samverkan om utvärdering
– Observationer
– Digidel – Bok & Bibliotek
– Projektledarutbildning
– Rapporter
– Övrigt

Tid: Torsdag den 6 oktober kl. 09.00 – 12.00
Plats: Hallunda bibliotek
Vägbeskrivning: Tunnelbana till Hallunda
Vem: Bibliotekschefer i Stockholms län

Obs, anmälningstiden har gått ut!

Välkomna!
Krister hansson