Chefsmöte – länets bibliotekschefer

18 mars kl 09.00 – 12.00 Signalfabriken Sundbyberg

Agenda

Kort presentation av Signalfabriken

09.00 – 09.45
Praktisk kunskap – Eva Schwarz berättar om kurserna, resultaten och boken

09.45-10.15
Fika

10.15-12.00

  • Läget på Regionbiblioteket och Internationella biblioteket. Margaretha Lindh
  • Gemensam dag med länets chefer i maj – chefsresa i vår utgår i Regionbibliotekets regi
  • Gemensam marknadsföring av kommunernas större litterära event. Kristina Herrlander, Lotta Aleman
  • Våga visa. Arbetsgruppen – Birgitta Vinnå
  • Exempel från Huddinge på avtal för samverkan kommunbibliotek och skolbibliotek. Nick Jones
  • FSKF. Birgitta Vinnå
  • Nationell biblioteksstrategi. Britt Löfdahl

Under detta pass infaller minst en bensträckare!

Meddela Anja att ni kommer senast 15 mars och om ni behöver specialkost: regionbiblioteket@stockholm.se

Varmt välkomna och väl mött!
Margaretha Lindh
Tf områdeschef

Signalfabriken
Esplanaden 10
17292 Sundbyberg
Vägbeskrivning

Inbjudan i pdf-format