Barn, bibliotek och forskning 2020

Välkommen till konferensen Barn, bibliotek och forskning 2020 med tema läsfrämjande!

 

När: Från 18 november till 2 december finns konferensen tillgänglig för deltagarna.
Hur:  Konferensen blir digital, och information skickas ut per e-post till anmälda deltagare.
Kostnad: 300:- exkl moms
Anmälan: senast 15 november, via länken till höger
Kontakt: regionbiblioteket.kultur@sll.se

 

Årets konferens blir helt annorlunda än tidigare år. Den blir digital och består av intressanta föreläsningar med tillhörande samtalsfrågor, texter att läsa, poddar att lyssna på, filmklipp att ta del av med mera.  

Materialet kommer att finnas tillgängligt under en tvåveckorsperiod med start 18 november, via en särskild webbsida. Du väljer själv när under perioden du tar del av materialet, men vi föreslår att du lägger en heldag eller delar upp det på två halvdagar. Tidsåtgången för de förinspelade föreläsningarna är ca 2,5 timme. Tänk dig att samtalsfrågorna som hör till föreläsningarna är seminarier, som du kan göra tillsammans med kollegor i den kommun där du arbetar eller från andra kommuner.

 

Föreläsningar

Den lustfyllda läsningen
Djamila Fatheddine
lektor i ämnesdidaktisk inriktning svenska, Göteborgs universitet
Syftet med föreläsningen är att synliggöra den lustfyllda läsningen som en viktig del i barn- och ungas pågående bildningsprocess. Hur ser den lustfyllda läsningen ut och vad är det som händer med läsaren? 

 

Textens teknologier – digitalt läsande och läsfrämjande
Julia Pennlert
lektor i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
I sin föreläsning kommer Julia Pennlert att ge en nulägesbeskrivning av hur digitala teknologier på olika sätt påverkar litteraturvärlden, läsarna och läsfrämjarna. På vilket sätt påverkar egentligen skärmar vad och hur vi läser och vilka konsekvenser har detta potentiellt på hur vi bedriver läsfrämjande och litteraturförmedling? 

 

Klaras läsprepp för folkbibliotek!
Klara Önnerfält
skolbibliotekarie, frilansande läsfrämjare och poddare i skolbibliotekspodden Flödet 
Klara Önnerfält, som skrivit boken Klaras läsprepp – att främja läsning bland barn och unga pratar om sin bok utifrån ett folkbiblioteksperspektiv. Hon lyfter också hur skolans och folkbibliotekets läsfrämjande uppdrag skiljer sig åt och vi får exempel på fruktbara samarbeten mellan de olika biblioteksformerna.

 

Varmt välkommen! 

Karin Sundström
Lovisa Furendal Berndt
Pia Borrman
Sofie Samuelsson