Digital timme

En träff inom ”Digital timme” då vi samtalar om ett relevant ämne inom digitalisering och bibliotek. Mer information om ämne och förberedelser kommer senare.

 

Datum: Tisdag 28 november.
Tid: Kommer senare.
Plats: Digital träff på Teams.
Anmälan: Anmälningslänk kommer senare.

Målgrupp: Träffen är för dig som arbetar på ett folkbibliotek i en kommun i Stockholms län.

 

Om träffen ”Digital timme”

”Digital timme” är en digital träff då vi ses och pratar om ett aktuellt ämne utifrån en föreläsning, artikel eller kurs som ni deltagare tagit del av innan. I fokus är möjlighet att få fördjupa sig inom biblioteksfrågor som berör digital kompetens, MIK (medie- och informationskunnighet), det livslånga lärandet, med mera. Syftet är fortbildning och omvärldsbevakning inom digitalisering och att mötas över kommungränserna kring ett gemensamt ämne. Vi ses digitalt på Teams!

 

Kontaktperson: Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm, hanna.k.johansson (a) regionstockholm.se.