Guider till digitala tjänster – flyers​

Under 2021 har en arbetsgrupp med biblioteksmedarbetare från olika kommuner arbetat fram förslag på gemensamma aktiviteter inom området digital delaktighet. Arbetet var en del av pilotprojektet Bibliotekssamverkan i praktiken.

På den här sidan finns fyra utskriftsbara guider som tagits fram för att vara en hjälp för människor att hantera vanliga tjänster i vardagen – att handla på nätet, skaffa BankID, förstå olika filformat, samt säkerhet på nätet.

Skriv ut guiderna, gärna på ett lite tjockare papper, skär till och placera på en lämplig plats i ditt bibliotek.

Handla på nätet

Din digitala vardag. Handla på nätet.

Om BankID

Om filformat

Din digitala vardag. Om filformat.

Säkerhet på nätet

Din digitala vardag. Säkerhet på nätet.

Din digitala vardag – Alla guider på en A4 – För utskrift

Om guiderna och samverkan

Guiderna är framtagna av Biblioteken i Södertälje, men omarbetade av arbetsgruppen för digital delaktighet med en gemensam layout, för att kunna användas av alla folkbibliotek i Stockholms län. Guiderna är fria att använda av alla bibliotek som en del av Bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen.

”Huvudet” och texten ”Din digitala vardag” som syns på guiderna är framtaget tillsammans med arbetsgruppen, och kan användas av alla folkbibliotek i länet på material som syftar till att öka invånarnas digitala kunskaper.

Ett av arbetsgruppens förslag var större möjligheter för biblioteken att gemensamt kunna utveckla och dela på pedagogiskt material mellan kommunerna, som guider, handledningar, affischer, skyltar eller annat. Material som syftar till att öka invånarnas digitala kunskaper. I arbetsgruppen fanns även en tydlig önskan om att samverka för att utveckla metoder och material gemensamt, samt ett utökat kunskapsutbyte mellan biblioteken.

Dessa handledningar till digitala tjänster är exempel på, och en början till, fortsatt samverkan inom digital delaktighet mellan biblioteken i Stockholmsregionen.

Mer information och kontakt

Här kan du läsa mer om pilotprojektet Bibliotekssamverkan i praktiken.

Har du frågor om guiderna eller om samverkan för att utveckla gemensamma aktiviteter inom området digital delaktighet?
Kontakta Hanna Johansson, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm.
E-post: hanna.k.johansson (a) regionstockholm.se