Konferens: Inkluderande bibliotek

Välkommen till en dag om bibliotek och inkludering! Biblioteken ska vara till för alla. Konferensen Inkluderande bibliotek  fördjupar sig i hur biblioteken kan verka för att vara just det – till för alla. För att […]

Biblioteket i lokalsamhället

Regionbibliotek Stockholms skriftserie 20 I boken Bibliotek i samspel med lokalsamhället resonerar utvecklingsledare Cecilia Brisander om frågeställningarna: Vad behöver bibliotek veta om sitt närområde och sin omvärld? Vilka metoder och förhållningssätt kan användas? Hur når […]

Projekt Inkludering

Projektets långa namn är Inkluderande biblioteksverksamhet : norm-kritik, hbtq, läsfrämjande och metodutveckling. Biblioteken ska verka för inkludering och likvärdigt bemötande. För att biblioteken ska uppfylla målet att vara för alla måste en kritisk och reflekterande blick […]

Projekt Sagostunden

Tid: 2013 – 2016 Finansiering: Kungliga biblioteket Ansvarig: Pia Borrman _____________________________________________________ Sagostunden är en av de äldsta verksamheterna på folkbiblioteken och kan sägas utgöra en del i bibliotekens tradition. Men hur ser en sagostund ut […]

Pålitligt, lyhört och kompetent – tjänstekvalitet på bibliotek i teori och praktik

Regionbibliotek Stockholm fick 2013 i uppdrag att testa en modell för kvalitet i bibliotekets tjänster, framtagen av Elisabet Ahlqvist på Kungliga biblioteket, och valde att testa kvalitetsmodellen på tjänsterna sagostunden, referenssamtalet i den fysiska biblioteksmiljön samt […]

Bibliotekariens praktiska kunskap – om kunskap, etik och yrkesrollen

”När jag började jobba efter utbildningen var jag inte förberedd på att möta så mycket olika människor i så många olika situationer. Det är det fina med arbetet men också kanske det som ibland är […]

Möten med läsning – när bibliotekens verksamhet når fler

Möte med läsning –  det kan vara någons första möte med litteraturen. Ett riktigt högtidligt ögonblick kanske. Det kan också vara något mer vardagligt, som när en grupp träffas och läser och diskuterar veckans nyheter tillsammans. […]

Normkritik, hbtq och folkbibliotek – ett försök

Av Sofie Samuelsson. 2016. Är folkbiblioteken verkligen till för alla? Många funderar över  och samtalar om normkritik och hbtq. När inkluderar och exkluderar biblioteken? Vad signalerar de? Vilka normer befästs och vilka bråkas det med […]

Praktisk kunskap

Projekt Praktisk kunskap är snarare ett utforskande av ett kunskapsområde än ett projekt i egentlig mening. Vårt intresse för praktisk kunskap kan ses som en naturlig fortsättning på ett av våra tidigare projekt, Projekt Kompetensen, och hör också […]

Kvalitetsmodellen och sagostunden – en liten summering

När vi skrev vår verksamhetsberättelse till KB för 2014, ombads vi även beskriva årets arbete med kvalitetsmodellen i en bloggtext. Här kommer den del av bloggtexten som handlar om sagostunden, i något omarbetad form. Kungliga […]

Leonards plåster

Sagostunden är en av de äldsta verksamheterna på folkbiblioteken och kan sägas utgöra en del i bibliotekens tradition. Men hur ser en sagostund ut idag? Hur resonerar biblioteken om varför sagostunden fortfarande är en av […]

Från Kalix till Ystad – observationer på folkbibliotek

Regionbibliotek Stockholm har under flera år använt metoden observation för att bistå länets bibliotek med relevant underlag så att de på goda grunder kan besluta om förändringar av bibliotekslokal, öppettider eller arbetssätt. Vi säger att […]

Taxonomier – verktyg för biblioteksutveckling

Av Malin Ögland Regionbibliotek Stockholms skriftserie 13. Hur vet man att man har bra kvalitet på sin verksamhet? Ett första steg är att veta vad man vill uppnå. Att formulera en taxonomi kan vara ett […]

Det är möjligt!

37 recept på samverkan Regionbibliotek Stockholms skriftserie 11. Samverkan över förvaltningsgränserna – är det möjligt? Ja absolut, när man har en gemensam målgrupp och samarbetar för deras bästa. Detta är en av slutsatserna efter projektet prosit! […]

Skrivboken

Kan man arbeta med skrivande och ungdomar på bibliotek fast man inte är författare? Javisst kan man det! I den här boken får du tips om hur du rent konkret kan arbeta med att föra […]

Att hantera den dynamiska kontrasten mellan tradition och förnyelse

En studie av Projekt Kompetensen inom Regionbibliotek Stockholm av Pamela Schultz Nybacka. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 10. Jakten på bibliotekens legitimitet i samhället och bibliotekariernas kompetens inför framtiden blir allt mer intensiv i takt med att […]

Rinkeby adopterar en författare 2010-2011

Ett lässtimulerandeprojekt som syftar till samverkan och barns delaktighet – projektrapport och utvärdering. Av Marie Johansen. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 9. Baksidestext Denna skrift är en beskrivning och utvärdering av projekt Rinkeby bibliotek adopterar en författare. I projektet […]

Biblioteket, boken och den långa svansen

Rapport och utvärdering – 2012.   Av Nina Frid, Malin Ögland, Lotta Aleman och Amanda Bigrell. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 8. Projektet Biblioteket, boken och den långa svansen har handlat om ett aktivt läsfrämjande arbete för […]

Flemingsbergs bibliotek – i ständig utveckling

av Lena Lundgren. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 6. Den beskriver utvecklingsarbetet inom barnbiblioteksverksamheten på ett mångspråkigt bibliotek i Huddinge kommun, beskriver och diskuterar de viktigaste projekten, och kan förhoppningsvis vara en inspiration och bidra till en fördjupad […]

Mäta och väga – om statistik och effektivitet på folkbibliotek

Av Malin Ögland, Lena Lundgren och Kerstin Wockatz. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 4. Hur väl beskriver statistiken dagens folkbiblioteksverksamhet? Hur förhåller sig måtten till målen? Har vi de nyckeltal vi behöver för att driva verksamheten framåt? […]

Definitely, maybe eller Do the right thing

av Malin Ögland, Lotta Åstrand och David Herron. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 5. I denna skrift vill vi definitivt försöka göra det rätta, nämligen beskriva den kurs som hölls i Stockholm under vårterminerna 2009 och 2010 […]

Bemötande på bibliotek

Sundström, Karin, Bemötande på bibliotek – både service management och solidaritet (2008), Regionbibliotek Stockholms skriftserie 2. Våren 2008 gjorde Karin Sundström ett fördjupningsarbete om bemötande. Att bemötande är viktigt på bibliotek håller nog de flesta […]

Du är bland läsvänner

Du är bland läsvänner – prima bloggplock från Bokcirklar.se 2007-2010 (2010) Regionbibliotek Stockholms skriftserie. Red. Nina Frid, Annika Koldenius och Peter Wahréus. Utgiven av Regionbibliotek Stockholm i samverkan med alla läns- och regionbibliotek i Sverige. […]

Språk som rikedom

Lundgren, Lena, Språk som rikedom – en möjlighet för Fisksätra – en utmaning för Nacka kommun (2008), Regionbibliotek Stockholms skriftserie 1. Projektet Språk som rikedom, som har bedrivits vid biblioteket i Fisksätra under åren 2004 – […]

Ett steg till! En metodbok för biblioteksutveckling

Aleman, Lotta, m fl, Ett steg till! En metodbok för biblioteksutveckling (2009) Tvinningprojektets slutrapport, Regionbibliotek Stockholms skriftserie 3. Boken presenterar åtta olika metoder för utveckling av biblioteksverksamhet. Metoderna har prövats av de biblioteken som deltagit i […]