Fokus läsning: Hbtq+

Varmt välkomna till årets tredje träff med Fokus läsning! Fokus läsning är en serie träffar där vi träffas och ser på läsning ur olika perspektiv.   På denna träff kommer vi att gå igenom och presentera […]

Seminarium – Normkritik, hbtq och folkbibliotek

Sofie Samuelsson, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm, föreläser och samtalar utifrån boken Normkritik, hbtq och folkbibliotek: Ett försök. Här kan du läsa mer om boken: http://regionbiblioteket.se/publicerat/normkritik-hbtq-och-folkbibliotek-ett-forsok/ När: Tisdagen den 31 maj, kl. 9.00-11.30 Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan […]

Normkritik, hbtq och folkbibliotek – ett försök

Av Sofie Samuelsson. 2016. Är folkbiblioteken verkligen till för alla? Många funderar över  och samtalar om normkritik och hbtq. När inkluderar och exkluderar biblioteken? Vad signalerar de? Vilka normer befästs och vilka bråkas det med […]

Från HBTQ till mänskliga rättigheter

Under en och samma vecka händer följande: Conchita Wurst vinner Eurovisionsschlagerfestivalen, Växjö stadsbibliotek inviger sin regnbågshylla och biblioteken i Sollentuna blir hbt-certifierade. Det pågår helt klart rörelser i såväl Europa som Sverige kring hbtq-frågor! Jag […]

Hallonbergens bibliotek – Sveriges första hbt-certifierade bibliotek

”Det räcker inte att behandla alla lika – istället måste ambitionen vara att behandla alla utifrån vars och ens förutsättningar.” RFSL Alltid på en onsdag den 17 april handlar om Hallonbergens bibliotek  som blivit Sveriges första […]

Hallonbergens bibliotek är nu hbt-certifierat

Här är några bilder från certifieringsceremonin den 14 februari, 2013.

Hbt-certifiering av Hallonbergens bibliotek

”Det räcker inte att behandla alla lika – istället måste ambitionen vara att behandla alla utifrån vars och ens förutsättningar.” RFSL Under ett års tid har jag haft möjlighet att följa hbt-certifieringen av Hallonbergens bibliotek. […]

Hbt-certifiering av Hallonbergens bibliotek

I november fick vi besked om att vi hade fått ett utvecklingsstöd på 100 000 kronor från Svensk Biblioteksförening för att genomföra en hbt-certifiering av Hallonbergens bibliotek. Bakgrunden är att vi har ett uppdrag från politiken […]

Tillgänglighet på agendan – aktuella resurser och tips

I november träffades Nätverket för tillgänglighet och social uppsökande biblioteksverksamhet. Träffen fokuserade lite extra på aktuella områden som digital tillgänglighet, kognitiv tillgänglighet och uppsökande verksamheter under corona. En angelägen fråga under nätverksträffen var den skärpta […]

Konferens: Inkluderande bibliotek

Välkommen till en dag om bibliotek och inkludering! Biblioteken ska vara till för alla. Konferensen Inkluderande bibliotek  fördjupar sig i hur biblioteken kan verka för att vara just det – till för alla. För att […]

Inkluderande bibliotek

Av Annika Hermele och Sofie Samuelsson 2018. Den här skriften beskriver projektet Inkluderande biblioteksverksamhet: normkritik, hbtq, läsfrämjande och metodutveckling som drevs av Regionbibliotek Stockholm under 2017 med stöd från Statens kulturråd. Biblioteken ska vara för […]

Regionbiblioteket på Bokmässan 2018

Regionbibliotek Stockholm kommer att finnas på Bokmässan 2018. Här ser du vilka programpunkter vi medverkar i, då vi berättar om en del av de projekt och satsningar vi arbetar med. Vi visar även programpunkter som […]

Projekt Inkludering

Projektets långa namn är Inkluderande biblioteksverksamhet : norm-kritik, hbtq, läsfrämjande och metodutveckling. Biblioteken ska verka för inkludering och likvärdigt bemötande. För att biblioteken ska uppfylla målet att vara för alla måste en kritisk och reflekterande blick […]

Projekt Inkludering

Inkluderande biblioteksverksamhet – ett projekt med fokus på normkritik, hbtq, läsfrämjande och metodutveckling. Välkommen att anmäla dig till projektet där vi tillsammans kommer att utforska normkritiska metoder. Träffarna omfattar workshops, föreläsningar, studiebesök och litteratursamtal. Cirka 15 […]

Avslutade projekt

Regionbibliotekets har genom åren drivit många projekt i syfte att utveckla biblioteksverksamheten i länet. Projekten pågår vanligtvis under en begränsad tidsperiod. Flera projekt har resulterat i publicerade skrifter. Här listas tidigare projekt som nu är […]

Forum för levande historia

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Myndigheten har till uppdrag att, med utgångspunkt i Förintelsen, främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde, främst med fokus på lärare och elever. […]

Lenadagen – En konferens om barnbibliotek och forskning

Varmt välkommen till Lenadagen 10 februari 2016 – en konferens om barnbibliotek och forskning  Lenadagen är en tradition som påbörjades 2011. Andra onsdagen i februari ska vi i sann Lena Lundgren-anda fokusera på barnbibliotek och barnbiblioteksforskning. […]

Det vet man ju hur så’na där kaffedrickare är!”

Folkbibliotek av idag? Vad kan, vill, bör det vara? Vad händer? Här kommer några klipp från Hallonbergens bibliotek i Sundbyberg. Poppa färdigt popcornen. Nu startar vi videofilmen.PLAY ”Den här är rasistisk”, säger han och pekar […]

Ungas fritid

Fokus 14 är en undersökning av ungas fritid och organisering som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Mucf, gjort på uppdrag av regeringen. Till unga räknas här personer 13-19 år. Föreningsdeltagandet har minskat under en tjugoårsperiod, […]

Det handlar om rätten att få vara den man är

Det här är en artikel ur Länsnytt nr 2 2014. En varm dag i slutet på april tar jag pendeltåget till Sollentuna bibliotek för ett samtal med processchefen Catharina Ek om vad deras HBT-certifieringen inneburit för […]

Normkritik & värdegrundsdiskussioner på Hallonbergens bibliotek

Texten finns också publicerad i Länsnytt nr 1/2013. Varför ska ett bibliotek hbt-certifiera sig och vad innebär det? Under ett års tid har jag haft möjlighet att följa Hallonbergens bibliotek och deras process att bli certifierade […]

Normkritik & värdegrundsdiskussioner på Hallonbergens bibliotek

Texten finns också publicerad i Länsnytt nr 1/2013. Varför ska ett bibliotek hbt-certifiera sig och vad innebär det? Under ett års tid har jag haft möjlighet att följa Hallonbergens bibliotek och deras process att bli certifierade […]

Så blir biblioteket ett regnbågsbibliotek

Nyligen publicerade Regionbiblioteket rapporten Hbt-certifiering av Hallonbergens bibliotek, skriven av Cecilia Bengtsson. Arbetet vid Hallonbergens bibliotek har resulterat i att boende i Hallonbergen nu kan glädja sig åt bibliotekspersonal som är normkritiskt utbildad och ett […]

Barn och unga

Regionbibliotek Stockholm stödjer och utvecklar biblioteksverksamhet för barn och unga i Stockholms län på flera olika sätt. Vi erbjuder fortbildning och studiedagar för barn- och ungdomsbibliotekarier i stad och län, i förekommande fall även för […]

A-Ö

A  B  C  D   E   F   G   H  I  JKLM  NOPQRS  TUVWXYZÅÄÖ A Anpassade medier Avslutade projekt B Barn och unga Barnbibliotekariers kompetens Barn, bibliotek och forskning Barn med funktionsnedsättningar Barnkonventionen Barns rättigheter Bemötande på bibliotek […]