Utmaning storstad – Läsning och tillgängliga medier inom LSS- och äldreomsorg

Projektet Utmaning Storstad bygger på ett samarbete mellan Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) och Regionbibliotek Stockholm med hjälp av folkbiblioteken i länet. Projektet fokuserar på läsfrämjande och tillgängliggörande av information och litteratur för personer som […]

IT-guide – unga hjälper äldre

I april följde jag och en kollega från Regionbiblioteket med på en studieresa till Dalarna inom projektet Dela Läslust. Fokus för resan var bemötande och mångspråk och vi besökte bibliotek i Borlänge, Säter och Ludvika. […]

Det är möjligt – samverkan med fokus på äldre

En torsdagsförmiddag i början på december samlades drygt trettio personer på Regionbibliotek Stockholm. Syftet var att få ta del av de olika projekt och arbeten kring samarbeten med äldreomsorg som bedrivits på regional och lokal […]

Det är möjligt! Samverkan med äldre i fokus

Frågor om samband mellan kultur och hälsa är mer aktuella än någonsin, och inte minst frågan om äldres tillgång till kultur har en direkt koppling till bibliotekens uppdrag att finnas till för alla invånare. På […]

Strategisk syn på bibliotekens arbete med äldre

Denna artikel är publicerad i Länsnytt nr 3 2013: Biblioteksservice till äldre och funktionshindrade är prioriterad i de flesta kommuner, och verksamheten har långa traditioner på svenska bibliotek. I detta nummer av Länsnytt finns flera rapporter […]

Seniorkultur – litteratur och berättande för äldre

Mars 2013 på Edö äldreboende i Farsta. Ida Junker från Fabula Storytelling har berättarkrets med 15 stycken av de boende. Hon inleder med att berätta barndomsminnen och skicka runt doftburkar för att trigga igång minnena. […]

Digital läsning och surfplattor med fokus på äldre

Seniorkultur & läsombud Digital läsning, surfplattor, digital delaktighet och kultur för äldre var teman på  en inspirationsdag den 26 mars som vi ordnade för medarbetare som arbetar med social- och uppsökande biblioteksverksamhet. Vi hade bjudit in olika […]

”Att jag vid 88 års ålder skulle börja skriva dikter, det hade jag aldrig trott”

Regionbibliotek Stockholm fortsätter att fokusera skrivande på bibliotek och nu släpps boken ”Vi skriver – om bibliotek och skrivande”. Boken innehåller texter om skrivande ur olika perspektiv och tips, inspiration och handledningar för den som […]

Biblioteket där inget sitter i väggarna

I den nya stadsdelen Vega råder nybyggaranda. Totalt ska omkring 10 000 invånare rymmas i området och ett helt nytt aktivitetshus med bibliotek har invigts. Regionbibliotek Stockholm fick en pratstund med Maria Muskos som är arbetsledare […]

Efterlängtat nytt bibliotek invigt i Flemingsberg

I mitten av juni invigdes Flemingsbergs nya bibliotek i Fleminghallen med pompa och ståt och många nyfikna besökare på plats. Nu är aktiviteten i full gång och Regionbibliotek Stockholm fick ett samtal med bibliotekarie Maya […]

Nätverksträff om digital delaktighet och kompetens

Välkommen på en nätverksträff om digital delaktighet och kompetens för biblioteksmedarbetare i Stockholms län. Träffen är ett tillfälle för er på biblioteken att ta upp frågor, utbyta erfarenheter eller berätta om sådant ni arbetar med […]

Södertäljes rullande bibliotek

Regionbibliotek Stockholm ställde några frågor till Anna Palm Kåberg, bibliotekarie i Södertälje om arbetet med bokbussen som under året kommer trafikera nära 90 hållplatser runtom i Södertälje kommun. Biblioteksbussen som rum. Har invånarna varit delaktiga […]

Fokus läsning – Högläsning

Varmt välkommen till en Fokus läsning-träff med temat Högläsning för alla! På träffen så kommer vi att få lyssna på inspirerande exempel och sedan även ha en diskussion kring högläsning i storgrupp. De som ska […]

Film på bibliotek

Varmt välkommen till en heldag om att se, samtala och skapa film på bibliotek. Filmkonsulenterna och Regionbiblioteket bjuder, i samarbete med Svenska Filminstitutet, in dig som arbetar på bibliotek för att ge kunskap och inspiration […]

Höstlov/Läslov

Här kan du hitta tips och inspiration inför läslovet/höstlovet 2022. Missade du Läsrörelsens inspirationsdag inför läslovet? Här kan du se hela programmet i efterhand: Länk till inspirationsdagen Vad händer på biblioteken i regionen under lovet? […]

Två bibliotekarier prisade som Årets läsombud

Maria Lorentzon och Kajsa Bergh, båda bibliotekarier på Skarpnäcks bibliotek (Stockholms stadsbibliotek), fick nyligen ta emot utmärkelsen Årets läsombud för sina digitala högläsningsträffar. Varje år uppmärksammar Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, personer som gjort insatser […]

Träff med fokus på unga och bibliotek FULLTECKNAD

ANMÄLAN ÄR STÄNGD. TRÄFFEN ÄR FULLTECKNAD. Välkommen till en digital träff för dig som jobbar med och för unga. Träffen innehåller samtal där vi utbyter funderingar, erfarenheter och reflektioner. Det kommer att vara tre samtalsområden, som varje har […]

Givande möten och större lugn i Bokbåten under pandemin

Den alltid lika uppskattade Bokbåten har nått ut till nya målgrupper under coronapandemin. Samtidigt som besökarantalet har ökat har förändrade rutiner skapat mer kvalitet i möten med låntagare och större arbetsro för personalen. Under två […]

Nätverk för tillgänglighet och social uppsökande biblioteksverksamhet

Detta nätverk är till för dig på folkbibliotek i Stockholms län som är engagerad i frågor kring bibliotekens tillgänglighet och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Ingen fråga är för liten eller stor, och det kan […]

Frågor & svar om Språktåget

Språktågets startsidaFortbildningMaterialTips & inspiration från biblioteken MATERIALET Vilket material ingår? SVAR: Materialet  består av en folder med tips till vårdnadshavare och andra vuxna kring barnen om hur de kan stimulera barns språkutveckling, ett gåvokort, affischer […]

Språktåget – fortbildning

SPRÅKTÅGETS ANDRA SIDORFortbildningMaterialTips & inspiration från bibliotekenFrågor & svar om Språktåget Sidan innehåller filmer med samtalsfrågor frågor & svar fördjupningstips Hur använder jag sidan? Titta gärna på filmerna i din arbetsgrupp, och använd samtalsfrågorna som ett […]

Nätverksträff medier

Välkomna på nätverksträff för Nätverket för medier. Det har varit ett märkligt år, men vi kan nog alla konstatera att vi ändå har lärt oss en hel massa nya saker. Kanske särskilt inom det digitala? […]

Tillgänglighet på agendan – aktuella resurser och tips

I november träffades Nätverket för tillgänglighet och social uppsökande biblioteksverksamhet. Träffen fokuserade lite extra på aktuella områden som digital tillgänglighet, kognitiv tillgänglighet och uppsökande verksamheter under corona. En angelägen fråga under nätverksträffen var den skärpta […]

Norrtälje satsar på att öka den digitala delaktigheten

Genom utbildningsinsatser för bibliotekspersonal och möten med låga trösklar vill Norrtälje kommun låta folkbiblioteken bli naven i processen för att öka digital delaktighet. Norrtälje kommun har de senaste åren gjort flera insatser för att motverka […]

Premiär för ny Läs- och skaparbuss i Värmdö

Nu är Värmdö biblioteks nya Läs- och skaparbuss invigd! Vid premiärturen 10 juni bjöds värmdöborna på makerspace och skapande i olika former. 2018 fick Värmdö bibliotek medel från Kulturrådets Stärkta bibliotek till en Läs- och […]