Användarnas behov i stort fokus på nya biblioteket i Barkarby

Ett nytt bibliotek i ett nytt område där hela omgivningen är i utveckling. Biblioteket i Bas Barkarby öppnade i april 2022 i en byggnad som förutom just bibliotek inrymmer näringsliv, idrott, vård och lärande. 

Glasparti med texten Bibliotek i entrén
Entré till biblioteket i Bas Barkarby.

Vi ställde några frågor till Camilla Hallmin och hennes kollegor på biblioteket i Bas Barkarby i Järfälla om hur det första året varit.

Har folk hittat till biblioteket, kommer det nya målgrupper? Berätta lite om bibliotekets första år.

Sedan vi slog upp dörrarna i april 2022 har vi sett en stadig ökning av besökare i takt med att fler verksamheter öppnat i huset, Det är studenter, biblioteksveteraner såväl som nyinflyttade barnfamiljer. Alla olika målgrupper, helt enkelt!

Det har varit en utmaning att öppna ett nytt bibliotek i nya lokaler, på en helt ny plats och med en till stora delar ny personalgrupp. Det har tagit tid att bo in sig i lokalerna och etablera att vi finns här. Samtidigt har alla dessa nya komponenter varit en fördel för oss och ett drivmedel eftersom ingenting som ”sitter i väggarna”. Vi har helt enkelt kunnat börja från början och med tjänstedesign som arbetssätt tagit hjälp av våra användare, för att ta reda på hur deras behov ser ut. Det har vi gjort både inför och efter öppning.

Hela det första året har vi sett som ett uppstartsår, för verksamhet och anpassningar av lokalen. Tack och lov har våra bokhyllor hjul så att vi själva kan möblera om när vi kommer till nya insikter med lokalen och vill testa något nytt, vilket har hänt mer än en gång under gångna året.

Skyltning på biblioteket i Barkarby. En bok med titeln Livet på internet och en affisch med reklam för temavecka om digital delaktighet.
Skyltning på biblioteket i Bas Barkarby.

Biblioteket har en seniorprofil. Hur tar det sig uttryck i verksamheten och lokalerna?

Det tar sig främst uttryck i verksamheten och den ständiga utvecklingen av verksamheten. Det innebär kort och gott att vi för mycket dialog med målgruppen, både uppsökande och på plats i biblioteket, och lyssnar särskilt till de åldersrikas önskemål och behov.

Vi genomför programaktiviteter för vuxna men som kanske passar extra bra för seniorer, gärna med ett digitalt fokus för att öka den digitala delaktigheten. Vår målsättning är att Järfälla bibliotek ska vara en attraktiv och självklar mötesplats som kan bidra till ett ökat välmående.

Två skyltar med piktogram som visar till hyllorna science fiction och skräck.
Skyltning med piktogram på biblioteket i Bas Barkarby.

Ni har satsat på skyltningen i biblioteket, den måste vara ganska unik! Berätta lite om satsningen på piktogram.

Som ett led i vårt tillgänglighetsarbete har Järfälla bibliotek orienterande och informerande skyltar med piktogram. De har tagits fram i ett samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och pictogram.se och syftar till att göra det lättare att snabbt och enkelt hitta rätt och ta till sig information. Piktogrammen har även använts i bokhyllorna där några av bilderna har ritats efter våra önskemål. Till exempel manga-böckerna, som även är utbrutna från SAB-systemet och har en egen hylla. På barnavdelningarna skiljer sig färgerna åt så det är lätt att hitta faktaböcker eller berättelser.

Läs mer om biblioteket i Bas Barkarby på Järfälla kommuns webbplats

Relaterade poster

  • Inga relaterade