Bortom pinnar och kronor – hur visar vi värdet av offentliga verksamheter?

Onsdag 29 mars bjuder Lidingö stad och Lidingö stadsbibliotek in till en workshop där vi tillsammans försöker hitta ett sätt att visa effekten – och därmed värdet –  av vår verksamhet.

Med tuffare ekonomiska tider är behovet stort att kunna visa vilken utdelning olika insatser i det offentliga ger – även i de fall vi inte kan visa det i kronor eller antal. Risken är annars att man drar ner på viktiga verksamheter, vilket längre fram kommer resultera i brister för både individ och samhälle. Kan vi hitta en gemensam modell för att mäta värdet av offentliga verksamheter?

Vi utgår framför allt från biblioteksvärlden, med nedslag även i andra typer verksamheter. Vi tittar på exempel och tillsammans med kollegor från alla delar av offentlig sektor försöker vi hitta ett sätt att visa det värde våra verksamheter ger.

Förhoppningen är att du efter workshopen kan ta med dig inspiration och nya idéer hem till din egen organisation.

Programmet är under planering och mer information kommer snart. För anmälan och mer information kontakta Camilla Lengborn på Lidingö bibliotek: camilla.lengborn@lidingo.se

Tid: Onsdag 29 mars, kl. 9.30-12.00
Plats: Samverket, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm
(Din organisation behöver inte vara medlem i Samverket.)

Länk till evenemanget på Samverkets webbsida.

Relaterade poster

  • Inga relaterade