Vill du jobba med oss på Regionbibliotek Stockholm?

Regionbibliotek Stockholm söker en utvecklingsledare för vårt arbete med att främja folkbibliotekens verksamhet riktad till barn samt vårt läs- och skrivfrämjande arbete. I tjänsten ingår att, tillsammans med kollegor på regionbiblioteket och övriga länskulturfunktioner, arbeta för att stärka arbetet i Stockholmsregionen med språkutveckling, läsning och litteratur. Tjänsten gäller en visstidsanställning på sex månader.

Om tjänsten

Som utvecklingsledare ska du vara drivande i arbetet med utveckling och genomförande av regionbibliotekets uppdrag. I arbetet ingår planering och genomförande av kompetensutvecklingsaktiviteter för personal på folkbiblioteken i länet. Du kommer även att bidra till att stärka kulturförvaltningens arbete inom området.

Regionbibliotek Stockholms verksamhet syftar till att främja samverkan och verksamhetsutveckling för länets folkbibliotek. Vi arbetar utifrån Regional biblioteksplan (2020-2023) med de tre huvudområdena läsande och bildning, lärande organisationer samt förstärkt infrastruktur.

I arbetet ingår kontakter och samarbete med folkbibliotek samt regionala och nationella aktörer. Tjänsten erbjuder goda möjligheter till egen kompetensutveckling och innefattar resor, framför allt inom länet. I tjänsten förekommer även andra arbetsuppgifter inom regionbibliotekets uppdrag. 

Läs mer om tjänsten: Klicka här

Relaterade poster

  • Inga relaterade