Aktuellt om biblioteksplaner

Alla kommuner och regioner ska enligt bibliotekslagen ha en gällande biblioteksplan, och Kungliga biblioteket har ett särskilt uppdrag att följa upp planernas användning och innehåll.

På Kungliga bibliotekets (KB) webbplats finns samlad information om biblioteksplaner och information relevant för arbetet med att ta fram nya biblioteksplaner.

Under oktober 2022 publicerade KB ett nytt material, ”Vägledning för skapandet av en kommunal biblioteksplan”, som ska vara ett stöd för kommuner som ska ta fram en ny biblioteksplan.

På KB:s webbplats hittar du även länkar till alla aktuella kommunala biblioteksplaner, grupperade efter region.

Länk till Kungliga bibliotekets webbsidor om biblioteksplaner

På regionbibliotekets webbplats finns information om biblioteksplaner på sidan Biblioteksplaner i länets kommuner.

Relaterade poster

  • Inga relaterade