Stärkt läs- och skrivfrämjande

Flicka som läser på en filt i gräset.

Regionbibliotek Stockholms handlingsplan för läs- och skrivfrämjande gäller under perioden 2021 till 2023. Syftet med handlingsplanen är att bidra till att professionalisera det läsfrämjande arbetet, för att på det sättet stärka läs- och skrivfrämjande på länets folkbibliotek.

Nu när halva plantiden har gått har regionbiblioteket gjort sammanställningen ”Länet läser och skriver” för att summera arbetet så här långt.

Ladda ner sammanställningen här (pdf)

Relaterade poster

  • Inga relaterade